National Association of Black Journalists (NABJ) är en sammanslutning av journalister i USA som endast organiserar personer med svart hudfärg. Efter att man fått nej från CNN på sitt krav att träffa NABJ:s fyrmannadelegation hotar man med att sätta en blåslampa i form av kontinuerlig specialgranskning på nyhetsbolaget.

NABJ anser att det råder brist på mångfald beträffande hudfärg i CNN:s ledning. Man har därför krävt att nyhetsbolaget träffar en delegation från organisationen för att diskutera hur CNN kan få in fler personer med mörk pigmentering på höga positioner.

CNN:s VD Jeff Zucker sade nej till kravet, vilket nu föranlett NABJ att högljutt kritisera CNN i ett pressmeddelande och hota med att nagelfara, punktmarkera och djupgranska bolaget och beivra allt man upptäcker som vittnar om brist på hudfärgsrelaterad mångfald.

NABJ skriver att man ”är djupt bekymrade över bristen på svart representation bland CNN:s högsta nyhetschefer. Man skriver vidare att ”Zuckers vägran att träffa NABJ:s fyrmannadelegation har föranlett NABJ att placera CNN på en speciell bevakningslista”.

Det är oklart vilken lista NABJ talar om eller om organisationen har satt upp andra nyhetsbolag på listan tidigare. NABJ har fått frågor om detta men vägrat att sprida ljus över saken.

Däremot hävdar NABJ att övriga ledande nyhetsbolag, däribland CBS, NBC, Fox och ABC gått med på att träffa organisationens mångfaldsdelegation. Man uppger också att dessa nyhetsbolag varit mycket positiva till att ytterligare anstränga sig för att skapa en nyhetsarena med större mångfald. Endast CNN har enligt NABJ satt sig på tvären.

CNN har tidigare också fått feministkritik från sajten TheWrap för att ha för få kvinnor anställda som bland annat nyhetsankare under bästa sändningstid, färre än övriga ledande nyhetsbolag.