48-årigen Johan Gunnar Öberg, bosatt i Trosa, åtalas för hela 500 grova våldtäkter mot ett närstående barn. Han åtalas även för antal fall av samma brott mot ytterligare ett barn. Dessutom åtalas han för ett stort antal barnpornografibrott.

Brotten har enligt åtalet begåtts i Johans hemkommun Trosa mellan januari 2020 och september 2021. Formuleringar som ”särskilt hänsynslöshet och råhet” i det sätt på vilket Johan begått övergreppen och skildrat barnen på bilder och i filmer motiverar varför brotten enligt åklagaren är att betrakta som grova.

Johan har medgett handlingarna i sak men menar att de inte bör anses som så brottsliga som åklagaren anger i åtalet. I ett fall har Johan begått de pedofila brotten mot ett av barnen tillsammans med en kumpan; jämnårige Peter Johansson, som åtalas separat. Han nekar trots bildbevis till brott.

På grund av den stora mängden brott beräknas rättegången ta hela fyra dagar i anspråk i Nyköpings tingsrätt.