”Det förändrar inte min ståndpunkt”, gör M-ledaren klart.

Opinionsmätningarna inför valet är samstämmiga – inget av de traditionella blocken kommer att få egen majoritet och mycket talar för att SD förblir vågmästare.

En undersökning Inizio utfört för Aftonbladets räkning visar att 61 procent av de moderata väljarna kan tänka sig ett samarbetet med Sverigedemokraterna.

Trots situationen, och att övriga partier – Moderaterna i synnerhet – nu gjort gamla SD-förslag till egen politik, avvisar M-ledaren Ulf Kristersson alla möjligheter till samarbete.

— Det förändrar inte min ståndpunkt.

— Jag vill samarbeta, samtala och samregera med värderingsvänner som delar min grundläggande syn på politik och på Sverige.

— Min bild är att SD väldigt ofta röstar med den sittande regeringen, de röstade med vår regering under vår tid och nu röstar de huvudsakligen med den här regeringen, och det kanske finns skäl för detta. För mig har det där lite mindre betydelse, jag är ganska pragmatisk och kan tänka mig att göra upp med partier och kompromissa, men man ska kompromissa med sina värderingar intakta och i behåll.

Hur Moderaternas och Sverigedemokraternas värderingar skiljer sig från varandra menar Kristersson bland annat går ut på att SD inte ”förstår att Sverige har en roll att fylla i ett stort internationellt sammanhang, med internationellt samarbete, EU-medlemsskap, att göra vad vi kan för att hjälpa människor på flykt samtidigt som vi tar ansvar för hur det går i Sverige, Nato-samarbetet och hela synen på Ryssland”.