Tak över huvudet är hårdvaluta i bostadsbristens Sverige. Efter decennier av rekordinvandring och lågt bostadsbyggande finns i princip inga lediga lägenheter någonstans i landet. När kommunerna ändå tvingas ordna boende åt nyanlända vänder man sig till privata entreprenörer och kommer överens om hyror som är sex gånger högre än ursprungshyran. Efter handslag skickas notan sedan till skattebetalarna. Det berättar tidningen Hem & Hyra.

Sedan det kommunala självbestämmandet avskaffades för några år sedan har en kommun inte rätt att säga nej när staten genom Migrationsverket, som man formulerar det, ”matchar” de migranter man beviljat uppehållstillstånd mot kommunerna. Rekordinvandringen, den resulterande bostadsbristen och den nya bosättningslagen har skapat underlag för en symbios mellan kommuner och privata fastighetsentreprenörer där skattebetalarna är de stora förlorarna.

Upplägg med mellanhänder
Hem & Hyra berättar om ett fall i Malmö där upplägget sker i flera steg. En privat fastighetsägare lämnar inte lägenheter som blir tomma till Bostadsförmedlingen. I stället samlar han på sig ett antal och hyr sedan ut dem som ett paket till en mellanentreprenör som betalar cirka dubbla hyran jämfört med den som är framförhandlad för lägenheterna.

Mellanentreprenören hyr sedan i sin tur ut lägenheterna per dygn till kommunen. Dygnspriset ligger på från 1000 kronor och uppåt, beroende på lägenhetens storlek. Det innebär cirka en sexdubbling jämfört med den hyra en vanlig hyresgäst skulle ha fått betala.

Tillfälligt boende blir permanent
I vissa fall handlar det om sådant akutboende som det formellt ska vara fråga om när en kommun agerar på det här sättet. I de flesta fall är det emellertid fråga om att inhysa migranter som fått uppehållstillstånd och som anvisats till kommunen av Migrationsverket där man inte på mycket lång tid – inte sällan flera år – kan räkna med att hyresgästen ska hitta ett eget boende.

De personer och familjer som det handlar om uppbär i del allra flesta fall så kallat etableringsstöd, något man gör i två år som nyanländ med uppehållstillstånd. Men även om någon av dessa skulle hitta ett jobb, har vederbörande inte möjlighet att betala en hyra på cirka 40 000 – 45 000 kronor i månaden för en tvåa eller trea som det här är fråga om. Hyreskostnaden stannar därför på kommunen och tas ut av skattebetalarna.

Rekordkostnader förra året
Under 2018 tvingades Malmöborna via skattsedeln betala 161 miljoner kronor för den här typen av verksamhet efter handslag mellan Malmö kommun och privata fastighetsentreprenörer. Det är rekord hittills men siffran för 2019 kan bli ännu högre.

Det är inte bara entreprenörerna som begär extremt höga överhyror. Även Socialförvaltningen bidrar till att trissa upp priserna ytterligare. Detta genom att staden är indelad i olika stadsdelar som budar över varandra i den desperata jakten på lägenheter.

Lukrativ sidoverksamhet för ölbryggare
Den dominerande entreprenören i det granskade Malmö-fallet heter Patrik Persson och har egentligen som huvudsysselsättning att driva ett litet bryggeri. Han menar dock att den verksamheten är svår att få lönsam samtidigt som det gått att tjäna miljonbelopp de senaste åren på att fixa fram lägenheter till kommunen för nyanlända.

Den här lägenhetsmarknaden sker vid sidan om de närmare 1 500 lägenheter som Socialförvaltningen i Malmö har egna kontrakt på för att upplåta till bland annat nyanlända migranter. De lägenheterna räcker dock inte på långa vägar för att täcka behovet.

Parallellt med tillströmningen av migranter till Malmö som garanteras en för dem själva kostnadsfri men för skattebetalarna exceptionellt dyr bostad, står 90 000 personer i den reguljära bostadskön i Malmö med omnejd och måste ofta räkna med att köa i många år innan de får en bostad.

Fullt möblerad och gratis el
Hem & Hyra har i sin granskning också besökt några av lägenheterna och talat med migrantfamiljerna som disponerar dem. Zuhra och Hassan från Syrien är på det hela taget nöjda med det ”tillfälliga” boende de nu haft i drygt ett år. Förutom att de får hyran betald slipper de också betala för elen. Lägenheterna är dessutom fullt möblerade så där spar familjerna också in en rejäl slant. Det är bättre än hotellet de bodde på innan med samma upplägg.

Rikard Vroland, som är avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, är ansvarig för ruljansen på kommunsidan och medger i en kommentar till Hem & Hyra att ”ekonomiskt sett är detta inte alls bra”. Men en riksdagsmajoritet har röstat igenom den lag som gör att kommunerna inte längre kan stoppa inflödet av nyanlända.

Kommunalrådet hade ingen aning
Ansvariga politiker säger sig inte ens känna till mångmiljonrullningen från skattebetalarna via kommunen till bostadsentreprenörerna. Sedat Arif (S), som är ansvarigt kommunalråd och ordförande i arbetsmarknad- och socialnämnden, säger till Hem & Hyra att han inte haft en aning om att den här ruljansen pågår med en prislapp per dygn på tusenlappar per lägenhet.

– Det här är inget som jag har vetat om. Det är galet att det fungerar så här, säger Sedat Arif.