Sverigedemokraterna har efter förra riksdagsvalet fortsatt växa så det knakar och kan i årets val, om man ska tro de av hävd mest träffsäkra opinionsinstitutens mätningar när det gäller SD, åter komma att fördubbla sitt väljarstöd och i så fall troligen bli största parti i riksdagen. En grupp inom vilken partiet vuxit allra snabbast är invandrare. Här handlar det om en sexdubbling av sympatierna

I en undersökning  som SCB genomförde inför riksdagsvalet 2014 uppgav endast två procent av invandrarna att de avsåg att rösta på Sverigedemokraterna. Inför årets val har den siffran ökat till 12 procent. Det betyder att SD bland invandrare nu är uppe i nästan samma väljarstöd som man hade bland hela befolkningen för fyra år sedan.

Som med de flesta sympatimätningar för SD som görs, skall SCB:s siffra också bedömas utifrån att det fortfarande är många som vill hålla för sig själv att de rösta Sverigevänligt. Även om klimatet i samhället har tinat upp något i takt med Sverigedemokraternas kraftiga tillväxt, innebär det fortfarande risk att utsättas för hets, hat, hot och repressalier att komma ut som SD-sympatisör.

Den huvudsakliga förklaring som ges till SD:s segertåg bland invandrare är att många av dessa bor i så kallade utsatta områden och i sin närmiljö och vardag lever med den, kriminalitet, det våld och den extremism som de övriga partiernas företrädare gärna talar om i termer som ”utmaningar” men inte lyckas lösa och själva bor och verkar på stort avstånd från.

LÄS MER: En procent av riksdagskandidaterna bor i särskilt utsatta områden

Och väljarpotentialen för SD i dessa områden är ännu större. Även de som uppger att de inte kommer att rösta på Sverigedemokraterna berättar att de har förståelse för kompisar som de vet kommer att göra det och för deras argument om bland annat att det svenska välfärdssamhället inte klarare en fortsatt massinvandring.

Sydsvenskan har gjort ett nedslag (betalartikel 18-08-13) i ett av de senast utnämnda ”särskilt utsatta områdena” i Malmö, Nydala-Hermodsdal-Lindängen, där det idag knappt längre bor några svenskar överhuvudtaget. Lokala SD-valarbetare uppger att det skett en attitydförändring bland invånarna här och att partiet nu kan vara där och opinionsbilda ungefär som andra partier utan att utsättas för trakasserier.

Den skånska lokaltidningen berättar också att medan SD försöker vinna väljare med sitt politiska budskap, satsar det i området traditionellt starkaste partiet, Socialdemokraterna, på att försöka attrahera invandrare till sig med jippon som popcorn-maskiner och ansiktsmålning. Bland S-valarbetarna har man ingen förståelse för att invandrare i området röstar SD. Detta eftersom man menar att det dels är ett rasistiskt parti och dels ett högerparti som vill öka klyftorna och försämra för de sämst ställda i samhället.

Sydsvenskan har även pratat med boende i området som bekräftar bilden av att SD nu är ett etablerat parti bland invandrarna. En av dem är Mohamed Shemesani som säger att han själv inte kommer att rösta på SD eftersom han anser att partiet klassar människor och placerar dem i olika fack. Men hans kompisar funderar på Sverigedemokraterna eftersom de oroas över att välfärdssystemen ska kollapsa om den nuvarande invandringspolitiken får fortsätta.

I Malmö finns också den profilerade SD-politikern Nima Gholam Ali Pour med rötter i Iran. Han säger till Sydsvenskan att invandrare precis som alla andra i Sverige är individer och fattar sina egna beslut om vilket parti de ska rösta på. Han håller dock med om att den fysiska närheten till de enorma problem den hittillsvarande invandringen fört med sig bidrar till att valet för många faller på SD.

Anders Sannerstedt, som är statsvetare vid Lunds universitet och under lång tid har forskat om Sverigedemokraternas väljare, vill inte riktigt tro på att SD gått fram så starkt bland invandrare i utsatta områden som SCB:s undersökning visar. Han tror i och för sig att 12 procent kan vara en korrekt siffra men att det inte har skett någon sexdubbling eftersom den tidigare siffran var missvisande låg.

Dessutom säger Sannerstedt att SCB även har tillfrågat invandrare från västvärlden som kan antas rösta på SD i samma utsträckning som svenskar och att det leder till en högre siffra än om man bara frågat utomvästliga asyl- och anhöriginvandrare. Att SD tonat ned islamkritiken tror han dock har gett viss utdelning i form av ökat väljarstöd i dessa grupper.