➤ BROTTSLIGHET För några dagar sen presenterade Brottsförebyggande rådet, Brå, statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Här framgår bland annat att det sexuella våldet ökar dramatiskt.

Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 procent) jämfört med första halvåret 2016. Jämfört med 2008 har antalet anmälda brott dock ökat med nio procent.

Bland det som ökar finns brott mot person, bland annat sexualbrott, dödligt våld, misshandel m m. Denna kategori ökar med åtta procent jämfört med samma period 2016, och hela 25 procent jämfört med 2008.

Just sexualbrotten ökar dramatiskt – 14 procent fler våldtäkter i år och 25 procent jämfört med två år tillbaka. Sexuellt tvång ökar med sex procent och denna utveckling tar fart 2015.

Enligt samma rapport har bara åtta procent av våldtäktsfallen under första halvåret 2017 klarats upp. Under samma period förra året klarades tolv procent upp. Drygt 4 000 fall har i år lagts ned mot drygt 3 000 förra året.