Sju elever vid en pilotutbildning i Nyköping avslöjades med systematiskt och utbrett fusk. Efter avstängning överklagade de beslutet till Förvaltningsrätten och vann. Nu har dock Kammarrätten gjort en annan bedömning och eleverna stängs av.

I ett pressmeddelande från Kammarrätten i Jönköping framkommer att sju elever, vid en pilotskola i Nyköping, stoppats från att skriva teoriprov efter att de avslöjats med systematiskt och utbrett fusk.

Transportstyrelsen bedömde att det fanns risk för fusk under teoriprovet för trafikflygarexamen (ATPL), som eleverna skulle avlägga i januari 2019. Därför infördes extra kontrollåtgärder. Kontrollerna påvisade ett systematiskt och utbrett fusk bland de sju eleverna, som samtliga härstammar från Mellanöstern.

Rätt beslut att stänga av samtliga

Eleverna överklagade avstängningen till Förvaltningsrätten i Linköping, som hävde avstängningen för fyra av dem men avslog de övriga tre elevernas överklaganden. Nu har Kammarrätten i Jönköping dock gjort bedömningen att alla sju fuskat och att det var rätt beslut att stänga av samtliga.

– Kammarrätten hade en annan uppfattning än förvaltningsrätten om vad det innebär att avslöjas med att fuska. Det var främst därför som kammarrätten inte dömde på samma sätt som förvaltningsrätten, förklarar kammarrättslagmannen Ola Holmén.

Enligt transportstyrelsen användes mobiltelefoner under provtillfället, några elever förde dessutom med sig provfrågorna ut ur provlokalen. Överträdelserna ledde till att eleverna stängdes av från utbildningen i ett och ett halvt års tid samt att de underkändes på tidigare erlagda, och då godkända, prov.

De skyldiga

I domen framgår att Shahad Al-Zubaidi, 19871201-4128, har varit tjänstledig från sitt arbete i hemlandet för att gå utbildningen. Hon har haft två telefoner med sig till provet. Den ena lämnade hon i jackan utanför provlokalen, den andra togs med in. När provvakten tog fram en metalldetektor för att genomsöka testdeltagarna, lämnade hon över telefonen. När Shahad Alzubaidis telefon gicks igenom efter provet fanns bilder från tidigare teoriprov på den. Kammarrättens dom som pdf.

Shayma Shayea har personnummer 19881109-7008 men varken talar eller skriver på svenska. Det enda EU-språk hon säger sig behärska är engelska. Hon har under provet bland annat tagit skärmdumpar som delats med de andra provdeltagarna. Kammarrättens dom som pdf.

Hussein Al-Mayyah, 19910701-6793, har enligt egna uppgifter tagit skärmdumpar medan han avlade provet samt fört ut bilderna ur provlokalen genom att skicka dem till sig själv. Kammarrättens dom som pdf.

Osamah Alkanan saknar svenskt personnummer och behärskar inte svenska men har valt att studera till pilot här. Han har själv uppgett att han tagit skärmdumpar i samband med provet, och därmed erkänt fusk, men överklagade likväl Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Kammarrättens dom som pdf.

Mohammad Al-Imtere saknar svenskt personnummer och förstår heller inte svenska. Även han har enligt egna uppgifter tagit skärmdumpar medan han avlade provet. Transportstyrelsen har gjort gällande att han samtidigt dessutom varit inne på Facebook samt använt Facebook Messenger under provtillfället, vilket inte är tillåtet. Kammarrättens dom som pdf.

Abdullah Aldaoom saknar svenskt personnummer. Han intygade skriftligen att han inte hade någon mobiltelefon med sig men det visade sig vara en lögn. När han insåg att provvakten hade metalldetektor lämnade han ifrån sig sin telefon. Kammarrättens dom som pdf.

Även Hussein Al-Aubaidi saknar svenskt personnummer. Han kastade sin mobiltelefon i en sopkorg i ett försök att undvika upptäckt. Det misslyckades. Liksom de andra fuskarna har han innan provet skriftligen intygat att han inte skulle ha någon telefon med sig in i lokalen. Kammarrättens dom som pdf.

Samtliga påstår att de inte vetat om att deras handlande var otillåtet och säger sig inte haft för avsikt att fuska, utan har omedvetet råkat bryta mot reglerna. Kammarrätten har dock fastslagit att Transportstyrelsens beslut var korrekt och samtliga döms för fusket.

authorimage