Samnytt har pratat med flera anställda på Södersjukhuset i Stockholm som vittnar om att vården har blivit livsfarlig för patienter. Pandemin har omkullkastat den lilla patientsäkerheten som fanns kvar. Numera har bisarra fall – som inkoppling av sondmat i en intravenös infart – blivit vardagsmat på sjukhuset.

Anja är erfaren sjuksköterska som har arbetat på olika sjukhus i Stockholmsregionen i nästan två decennier. Hon vill inte framträda med sitt riktiga namn:

– Man vill inte framstå som den som klagar. Sådant uppmuntras inte i Sverige.

Situationen i den svenska sjukvården är dock enligt henne så desperat att hon ändå väljer att riskera sin karriär för att berätta om missförhållanden. Genom sitt arbete har hon fått uppleva läget på olika avdelningar och har en bra helhetsbild. Senast jobbade hon framförallt på Karolinska och Södersjukhuset.

– Jag ser vad som försiggår på avdelningarna. Det har pågått ganska länge – men i och med covid har det ökat explosionsartat.

Vårdpersonal kan inte ta blodtryck

Det hon menar är så kallade bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal till sjukhusen. Enligt Anja kontrollerar inte företagen kompetens hos den personal som de hyr ut.

– Det kan hända att en undersköterska inte kan grunderna – till exempel inte kan ta blodtryck eller inte kan sticka för att ta ett blodprov. Om de kommer till exempel från ett äldreboende där de aldrig fick göra det så vet de inte heller hur de ska göra. Och då åligger det mig att göra det istället.

En del undersköterskor kan knappt prata svenska. Och då är det särskilt viktigt för sjuka och sköra patienter att bli förstådda och förstå vad vårdpersonal säger, enligt Anja.

Ett annat problem som hon påtalar är nyutexaminerad personal som kommer direkt till sjukhus genom bemanningsföretag.

– De kan inte det praktiska och måste läras upp. Och då är det vi som ska göra det. Samtidigt förstår jag att de helst vill jobba genom bemanningsföretag när ingångslönen för sjuksköterskor som regionen erbjuder ligger på 29 tusen – medan företagen betalar från 360 kronor per timme.

Arbetar utan vilopauser för att tjäna mer

– Vissa blir helt galna och arbetar 6 dagar i veckan för att tjäna mer. Enligt regionens rutiner måste all vårdpersonal ha en vila på minst 11 timmar. Detta gäller dock inte bemanningsföretag. Deras personal kan jobba utan vilopauser – och det är knappast patientsäkert.

Anja säger att i nuläget skulle hon vara rädd för att komma i kontakt med sjukvården som patient.

– Jag skulle aldrig sätta min fot på ett svenskt sjukhus som patient just nu, så är det.

Sondmat in i blodsystemet

Hon berättar om en incident som för två veckor sedan ska ha inträffat på Södersjukhuset – där en sjuksköterska kopplade sondmat in i en intravenös infart på en patient. Det vill säga flytande mat skulle pumpas in i blodsystemet.

– Och sådant sker hela tiden, säger Anja.

Det finns hela avdelningar på Södersjukhuset som är bemannade enbart med bemanningsföretag.

– Det är framförallt IMA för Covid-patienter, berättar hon.

Det förekommer mycket ensamarbete på nätterna – när till exempel AT-läkare som inte ens har en läkarlegitimation har jour och ansvar för hela avdelningar. Då måste man ofta ta livsavgörande beslut – utan att ha tillräcklig kunskap och stöd.

– Svensk sjukvård ser bra ut på ytan – fina lokaler och nya maskiner. Men det saknas kunskap om hur man vårdar patienter och lojala, professionella människor. Till slut blir det bara kaos och en gigantisk pengarullning av skattebetalarnas medel.

Enligt henne finns inte någon sjuksköterskebrist – utan det finns ett problem när regionen inte erbjuder konkurrenskraftiga arbetsvillkor till sin egen personal – men samtidigt är villig att betala hutlösa summor till bemanningsföretag, ofta för samma personal.

Fackombud bekräftar uppgifterna

Samnytt har pratat med Carina Hansen som också är sjuksköterska och ombud för Vårdförbundet på Södersjukhuset. I stort sett bekräftar hon Anjas uppgifter. Bland annat bekräftar Hansen att det finns avdelningar på Södersjukhuset som kontinuerligt bemannas av bemanningsföretag:

– Mig veterligen är det just nu en avdelning för Covid-patienter, men de har lite olika patienter där. Sedan så är det en onkologavdelning, en slutenvård som till största del bemannas av inhyrd personal.

Stämmer det att en del inhyrd personal har otillräcklig kompetens?

– Jag kan säga så här… De individer som kommer från bemanningsföretag har en… väldigt fluktuerande kompetens. Och det kan absolut vara ett problem och det blir för många som inte har rätt kompetens.

”Man inte förstår patientens mätvärden”

Kan du ge några konkreta exempel på vad du menar med fel kompetens?

– Det kan innebära allt ifrån att man inte förstår patientens mätvärden så man inte vet när man ska agera. Det kan vara att exempelvis på onkologiavdelningen att de inte har onkologikompetens så att patienter inte får den information som de borde ha fått.

Det jag fick höra bland annat är att det finns undersköterskor som inte ka ta blodtryck… Kan det stämma?

– Ja, det är ett klockrent exempel.

– På grund av personalomsättningen och på grund av pandemin har bemanningspersonal ökat på Södersjukhuset. Och det är både positivt och negativt. Egentligen vill Vårdförbundet inte ha någon inhyrd personal överhuvudtaget. Men utan dem hade vi inte klarat av pandemin…

Inget nytt inom vården” att personal inte kan kommunicera med patienter

Ett annat problem som jag fick höra om är att viss vårdpersonal inte kan tillräckligt bra svenska. Så det blir ett problem i kommunikation med patienter. Upplever du det också?

– Men det är någonting som vi har i samhället hela tiden, tänker jag. Det är inget nytt.

Men det kanske är mer viktigt på ett sjukhus med patienter som är sköra och sjuka och behöver bli förstådda?

– Det håller jag med om. Det är inget nytt inom vården heller.

Skulle du säga att vården på Södersjukhuset är farlig för patienter?

– (Tystnad) Så långt vill jag inte gå…

Men det du bekräftade att viss personal inte kan ta blodtryck eller misstolkar blodvärden låter ju ganska farligt?

– Det är det. Men man jobbar i team så det blir högre arbetsbelastning för andra i teamet om en undersköterska till exempel inte kan ta blodtryck. Och det är givetvis så att patientsäkerheten blir lägre ju lägre kompetens du har. Så är det ju.

Södersjukhuset förnekar uppgifterna

Samnytt har även varit i kontakt med Södersjukhusets presstjänst. I ett skriftligt mejlsvar förklarar presstjänsten att man inte kan kommentera incidenten med sondmat på grund av patientsekretess. Samtidigt försäkrar presstjänsten att sjukhuset har ”tydlig rutin för att utreda allvarliga händelser och situationer där det finns risk för att patienten drabbas av vårdskada”.

Presstjänsten förnekar att det finns nyutexaminerad personal bland bemanningsanställda eller att det finns avdelningar på Södersjukhuset som bemannas helt av bemanningsföretag. När Samnytt ställer följdfrågor om detta slutar dock presstjänsten svara.

Gillade du den här artikeln?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.