De valobservatörer som OSSE för första gången skickade till ett svenskt val i september har sammanställt sina observationer i en rapport. Man kritiserar det svenska valsystemet på ett flertal punkter.

Ett av de största problemen OSSE pekar ut är valsedlarna och att dessa ligger helt öppet i vallokalen så att alla kan se vad man tar – detta ska dock vara något som ska vara åtgärdat till nästa val.

Utöver att det svenska valsystemet inte uppfyller internationella överenskommelser för demokratiska val påpekar man även att det heller inte uppfyller FN:s konvention mot korruption.

Hur partierna finansierar sina valkampanjer och bristen på transparensen kring detta pekas ut som ytterligare ett problem – detta trots att Sverige är medlem av Europarådets antikorruptionsgrupp som har tydliga regler på detta område.

Reglerna stipulerar att alla privata donationer över 2 750 kronor ska redovisas och gör man inte detta riskerar man böter. Dessa är dock så låga att partierna kan strunta i det.

Vidare strider det mot både Europarådets rekommendationer och FN:s konvention mot korruption att de som bedriver personvalskampanj inte behöver redovisa sin finansiering överhuvudtaget.

Många som valobservatörerna talat med uttryckte oro över Socialdemokraternas nära relation till LO och man noterar att LO spenderade 30 miljoner kronor på sin kampanj för S trots att fackets medlemmar sympatiserar med olika partier. Här föreslår man lagstiftning för att begränsa ”oreglerat deltagande” från tredjepartsaktörer som ”kan äventyra transparensen kring politisk finansiering”.

Då TT valde att publicera en kort notis om kritiken blev slutsatsen att ”den svenska lagstiftningen utgör ett solitt fundament för att genomföra demokratiska val och att majoriteten av valarbetarna anser att valsystemet är både öppet och transparent”.