Förslagen går ut på att personer bosatta i så kallade utsatta områden inte ska beviljas familjeförening överhuvudtaget och krav på språkkunskaper såväl för dem som redan bor i Danmark och de som vill komma dit.

På måndagen presenterade den nya norska regeringen skärpningar i invandringspolitiken och idag kommer ytterligare åtstramningar på samma område i Danmark – där man redan i flera steg under de senaste åren skärpt regelverken.

Krav ställs även på fem års utbildning, alternativt fem års arbetslivserfarenhet, i Danmark för de som önskar ta dit familj. Och den som vill komma till Danmark ska ha haft en heltidstjänst eller eget företag minst tre av de senaste fem åren alternativt ska under minst ett år ha bedrivit studier på högre nivå.

Förhoppningen med förslagen är att de ska leda till att de som invandrar via familjeåterförening deltar aktivt och bidrar positivt till samhällsekonomin.

Förlaget har stöd av både Socialdemokraterna och Dansk folkeparti.

– Det här kommer helt klart göra det svårare, nästintill omöjligt, att få hit sin partner för personer som är mycket svagt integrerade, säger Torben Tranæs, forskningsdirektör vid det nationella forsknings- och analyscentret för välfärd, till Jyllands-Posten.

Förslagen gäller inte för EU-medborgare eller flyktingar som har laglig rätt till återförening.