Under Almedalsveckan har besökarna i Visby kunnat beskåda en 4×4 meter stor yllevävnad, så kallad vepa, som ska föreställa ett kvinnligt könsorgan. Vepan är reklam för projektet ”Visual Vulva” framtaget av organisationerna Visual Sweden och RISE Interactive Institute och finansierat med skattepengar från statliga Vinnova.

Syftet med projektet sägs vara att sprida och öka kunskapen hos medborgarna om att kvinnor har ett underliv och att bryta inte närmare preciserade tabun kring detta faktum. Eldsjäl och initiativtagare är Louise Berg som kallar sig själv entreprenör. 3D-visualiseringsverktyget ”Visual Vulva” är en del av något som Berg kallar för ”femtech”.

Enligt Berg har en majoritet aldrig sett ett kvinnligt könsorgan. Hon misstänker också att det bland dem som ändå har beskådat ett dylikt finns många som inte känner till att detta organ har yttre synliga delar som blygdläppar och inre delar som slidan.

Berg upplever att det finns ett behov av ”realistiska bilder” på kvinnans kön, i motsats till bland annat pornografins påstått orealistiska dito. Det är oklart om bilden på den stora vepan enligt Berg faller under kategorin realistiska bilder, då den för det otränade ögat kan framstå mer som stiliserad datamosaik.

En av tankarna bakom Visual Vulvas 3D-animeringar är att dessa ska leda till att frågan ”Är jag normal?” ställs mer sällan av gynekologbesökare och att den enligt vissa rapporter ökande trenden att skönhetsoperera underlivet vänds.

Berg tror också att verktyget kan leda till en ”mer jämställd vård”. Dessutom hoppas man på Visual Sweden att det man kallar ”kvinnorelaterad teknikutveckling” ska locka fler kvinnor till teknikutbildningar och forskning.