I en pilotkontroll har myndigheten identifierat 500 adresser som misstänkts ingå i avancerade brottsupplägg. Resultatet visar att adresserna var kopplade till bland annat svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier och skenäktenskap. ”Toppen på ett isberg”, säger Skatteverkets projektledare.

Kontrollerna har genomförts i samverkan med elva andra myndigheter som tillsammans arbetar mot organiserad brottslighet. Syftet har varit att kartlägga om, och i så fall hur, felaktig folkbokföring ingår i brottsliga upplägg. Skatteverket lämnade rapporten ”Strategiska adresser” med resultaten till regeringen den 1 oktober.

LÄS ÄVEN: Pensionsmyndighetens upptäckt: Invandrare får TVÅ pensioner SAMTIDIGT

Under arbetet med har flera brottshärvor nystats upp utifrån misstänkta adresser. Det kan till exempel handla om en fastighet som köps för brottsvinster. Den blir bostad för personer utan uppehålls- eller arbetstillstånd som mot mycket låga löner renoverar fastigheten. När den sedan säljs tvättas brottsvinsterna vita.

– Varje adress påminde om toppen på ett isberg, säger Anders Klaar, Skatteverkets projektledare. Den ledde vidare till ännu fler adresser, individer och företag där de flesta ingick i brottsliga upplägg.

Globalisering och migration

Vidare konstaterar man att fenomen som globalisering, migration och mer komplicerade familjeförhållanden ställer allt högre krav samt att dagens lagar och regler är skrivna för ett annat slags Sverige.

– Det är en stor utmaning att anpassa handläggning, kontrollrutiner och IT-system, säger Peter Sävje, chef för Skatteverkets folkbokföring. Det är även uppenbart att de rättsliga förutsättningarna inte har anpassats fullt ut till de behov vi ser i dag.

LÄS ÄVEN: Hundratusentals vistas i Sverige utan styrkt identitet: ”Vi har helt tappat kontrollen över vilka som är här”

Skatteverket och samverkande myndigheter föreslår bland annat minskad sekretess mellan myndigheter och att personer som hjälper kriminella med råd om upplägg eller tillhandahåller folkbokföringsadresser för brottsliga syften ska kunna straffbeläggas.

Säkra identiteter

Ytterligare en aspekt handlar om identiteter.

– Vi ser också att det är nödvändigt med säkra och unika identiteter, säger Anders Klaar. Därför måste frågan om biometriska data knutna till identiteter utredas snarast. Det skulle inte bara försvåra för de kriminella som begår brotten, utan är även en trygghet för oss alla eftersom risken att få sin identitet kapad minskar och att vi vet säkert vem vi interagerar med.

Pilotprojektet har pågått sedan juni 2020. I samverkan ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

LÄS ÄVEN: Nationalekonom: Klanerna dränerar välfärden genom bidragsfusk

Cirka 500 strategiska adresser identifierades. 1 579 färdiga utredningar har gjorts, fler pågår. Utredningarna omfattar 675 individer med personnummer och 904 med samordningsnummer. Cirka 200 av dessa har Skatteverket efter kontroll registrerat som utvandrade. Skatteverket upptäckte 150 misstänkta fall av utnyttjade identiteter. Skatteverket har gjort ett 40-tal anmälningar om folkbokföringsbrott, fler väntas från pågående utredningar.