De höga bränslepriserna kommer inte att sjunka inom den närmaste tiden. På Sveriges Åkeriföretag säger man sig vara positiva till omställningen men ser en bortre gräns medan Naturskyddsföreningen anser att priset inte kan bli för hög.

Den kraftiga prisökningen under senaste året hänvisas till pandemin.

– Det var extremt låga priser i maj förra året. Många raffinaderier hade stängt ner sin verksamhet och då tar det tid att komma upp i kapacitet, säger Johan Andersson på Drivkraft Sverige till Expressen.

Olsson konstaterar att en prisökning blir mer kännbar på landsbygden och anser att det inte går att sätta ett högt pris på mobilitet, vilket han betecknar som en del av den svenska välfärden.

Diesel värst drabbat

Den 1 augusti i trädde en ny reduktionslag i kraft som stipulerar att bensin och diesel stegvis fram till 2030 ska reduceras med 28 respektive 66 procent och ersättas med förnybart bränsle. Den största prisskillnaden är på diesel.

– Det är en prisökning på 75 öre direkt kopplat till det. På bensin är utvecklingen lite flackare, säger Lennart Olsson, ansvarig för drivmedelsprissättning på Circle K.

När det gäller bensin ökade priset med fem öre efter att E10 infördes. Den högre halten etanol gör dock energiinnehållet lägre vilket i sin tur gör att man måste tanka oftare. Enligt Olsson rör det sig om 1,5 procent lägre energiinnehåll.

”Finns en gräns”

På Sveriges Åkeriföretag ser man en omställning som viktig och oundviklig. Samtidigt finns en osäkerhet kring prisutveckling och konkurrenskraft gentemot andra länder.

– Det finns en gräns för vad näringen kan ta. Åkerierna måste kunna få in de här ökade kostnaderna. Det kan ju inte skena hur mycket som helst, då gäller det att se en helhetsbild, säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen, håller inte med. 

– Det är klimat- och miljöpåverkan som vi ska sätta ett högt pris på. Den här omställningen är ju akut, så det måste vi ta på allvar, säger han.

På fredagen låg bensinpriserna på 16,64 för 95-oktanig, 17,44 för 98-oktanig och 17,82 för diesel (Circle K).