Stockholmarna har under ett antal år med grön politik i stadshuset fått utstå icke-fungerande ’feministisk’ snöröjning och dyra ineffektiva experiment med elcyklar. Nu visar det sig också att kostnaderna för klimatomställning av Stockholm blivit nära tiofalt dyrare per kilometer byggd cykelbana än planerat – närmare 60 miljoner kronor i stället för budgeterade 8 miljoner. Bara de närmaste fem åren ska det byggas cykelbanor för mellan 5 och 10 miljarder.

I huvudstaden byggs cykelbanor i snabb takt samtidigt som körfälten för bilar minskas ned och tas bort. Detta med hänvisning till klimat och miljö och ”Cykelplan 2012” som klubbades för sju år sedan.

Politikerna hade räknat med att projektet skulle belasta skattebetalarna med runt 8 miljoner kronor per kilometer ny cykelbana. Men kostnaderna har skenat och varje kilometer har i stället kostat närmare 60 miljoner i snitt.

På vissa centrala gator som Sveavägen och Odengatan kan det handla om ännu större summor – runt 100 miljoner kronor per kilometer. I ytterstaden är kostnaderna lägre, cirka 30 miljoner kronor per kilometer, vilket dock ändå är flera gånger dyrare än vad som prognostiserades när cykelplanen togs fram.

Det framgår inte om ingenjörerna bakom Cykelplan 2012 varit exceptionellt dåliga på att räkna och förutse kostnader eller om man medvetet budgeterat ett lågt belopp för att lättare få igenom planen.

En som nu slår larm om den okontrollerade miljardrullningen för cykelbanor i Stockholm är Jonas Eliasson, professor i transportsystem på Stockholms Handelskammare som författat en rapport om situationen. Han föreslår att staden överger de storvulna byggena av storskaliga cykelbanor och i stället skapar cykelstråk i den befintliga gatumiljön.

Staden måste bli bättre på att hushålla med cykelbanepengarna så att man får så mycket cykelnytta som möjligt för pengarna, säger Eliasson i en kommentar till Dagens Nyheter.

– Det är fullt möjligt att skapa särskilda cykelstråk även på andra platser än huvudgatorna, slår han fast.

Det är dock en lösning som inte faller i god jord hos mer aktivistiskt organiserade cyklister i Stockholm som kräver samma rätt till huvudgatorna som bilisterna, och det är den linjen som hittills fått sätta agendan för hur cykelbanor i huvudstaden byggs.

I den beslutade cykelplanen anges ett klimatmål om att 15 procent av alla resor i rusningstrafik i Stockholm ska ske med cykel år 2030. Det är oklart om det finns en sådan potential bland stockholmarna beträffande beredvillighet att cykla till och från jobbet i stället för att begagna sig av kollektivtrafik eller bil.

Cykelinfrastrukturen byggs nu enligt målsättningen ut i ett rasande tempo. Bara de närmaste fem åren ska 150 kilometer ny cykelbana byggas. Med nuvarande kilometerkostnad handlar det om i storleksordningen 5 till 10 miljarder kronor för skattebetalarna.

Region Stockholm förväntas i år gå med ett underskott på 630 miljoner kronor. För att komma till rätta med det aviseras omfattande nedskärningar inom bland annat sjukvården.