Allt fler migranter uppehåller sig olagligt i Sverige och en allt större andel av dessa utnyttjar den ifrågasatta rätten att trots illegal vistelsestatus ta den offentligfinansierade vården i anspråk. På bara några år har kostnaden för skattebetalarna mångdubblats och har nu passerat en kvarts miljard kronor om året.

Den svenska vården har på grund av ständiga sparbeting länge varit underdimensionerad med för låg bemanning och för få vårdplatser. När covid-pandemin slog till förvärrades situationen ytterligare.

Samtidigt har personer som inte har rätt att vistas i Sverige – som antingen tagit sig in olagligt eller stannat kvar trots utvisningsbeslut – fått vidsträckt rätt att utnyttja den skattefinansierade svenska sjukvården. Det kritiserade riksdagsbeslutet klubbades den 22 maj 2013, ett datum som av Sverigedemokraterna myntade som ”skammens dag” .

Som ett resultat av beslutet och att antalet människor som vistas illegalt i landet kontinuerligt ökar och idag befaras kunna uppgå till ett par hundratusen eller fler, har kostnaden för skattebetalarna för vård till illegala stigit dramatiskt. Året efter beslutet rusade den till 88 miljoner och har sedan ökat kontinuerligt till 270 miljoner förra året.

Samnytt gjorde reportage om tandvård för illegala

Det kontroversiella beslutet om gratis vård till illegala omfattar även tandvård. Samnytt gjorde för en tid sedan ett uppmärksammat reportage med dold kamera om hur man kan undvika kostnader på tio- eller hundratusentals kronor för tandvård genom att söka som illegal och då bara betala en 50-lapp. Reportagen kan ses nedan.