Akutmottagningen på SUS i Malmö är hårt ansträngd till följd av bland annat personalbrist och många akutärenden med skott- och knivskador relaterade till gängkriminalitet. Personal har larmat om att situationen innebär risk för misstag, felbehandlingar och utebliven behandling och att patienter därför dör.

Ett sådant fall utreds nu av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria där en man i 50-årsåldern sökte akut vård för kraftiga smärtor i bröstet. Läkaren undersökte bara den närmast till hands liggande diagnosen som är hjärtinfarkt och kunde efter provtagningen med EKG konstatera att mannen inte drabbats av en sådan. Han skickades därför hem.

Några dagar senare dog mannen av hjärtstopp till följs av brusten kroppspulsåder. Händelsen ägde rum i april. Ansvarig läkare, vars namn inte uppges, beklagar det inträffade.

Chefsläkare Marie Ekberg tar också läkaren i försvar med hänvisning till att det mannen drabbats av är ovanligt i den åldern och att det fanns ”vissa riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom” som gjorde att man nöjde sig med att kontrollera för hjärtinfarkt. Den ansvarige läkaren kommer därför inte att prickas.

Ekberg svarar undvikande på en fråga från Sydsvenskan om huruvida sjukhuset har förbättrat sina rutiner med anledning av det inträffade. Hon uppger bara att ”vi i akutverksamheten jobbar fortlöpande med att lära oss mer om diagnostiska fel”.