En person som sökte vård på en vårdcentral vid flera tillfällen för samma problem skickades hem med ett recept på antibiotika. Kort därefter avled personen.

Det var en person i Norrbotten som sökte vård för misstänkt lunginflammation men skickades hem båda gångerna. Bara en timme efter det andra besöket fick individen hjärtstopp.

Fallet utreds nu av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt regionens lex Maria-anmälan låg ”hög arbetsbelastning och brist i kommunikationen” bakom att det vid besök nummer två inte framkom hur pass påverkad patienten var av sin sjukdom.

LÄS ÄVEN: Ivo-anmäld läkare anställdes på nytt