Precis som många länge varnat för faller nu kommunernas ekonomier en efter en. Enligt det officiella narrativet är det den åldrande befolkningens fel, men bakom siffrorna döljer sig stora grupper migranter som inte kommer i jobb och vars försörjningsstöd och andra relaterade utgifter dränerar ekonomin. Nu varnar SKL för att en situation liknande den 2015 kan vara på väg att upprepas.

I Sverige finns den största skillnaden i sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda i Europa. Här finns i princip noll efterfrågan för den kompetens som de hundratusentals migranter som kommit under de senaste åren har att erbjuda.

LÄS ÄVEN: Var tredje region och var fjärde kommun gick back 2018 – höjda skatter att vänta

LÄS ÄVEN: Efter tre rekordår i följd – nya regeringen vill öka invandringen ytterligare

När regeringen nu öppnat för att öka invandringen igen, med fokus på anhöriginvandring och familjeåterförening, varnar SKL:s ordförande Anders Knape (M) för ett ökat inflöde Sverige inte kan hantera.

– Vi står inför andra vågens flyktingmottagande. Anhöriginvandringen. Som vi inte vet hur stor den kan bli. Den kan bli oerhört kraftfull och innebära att vi närmar oss de siffror vi upplevde under 2015 och 2016.

I SKL:s senaste ekonomirapport kritiserar man staten för att ha tagit bort stödet till kommunerna som tar emot många migranter. Enligt Knape kommer kommunerna i dagsläget inte att klara av ett ökat mottagande. På SKL vill man istället försöka se långsiktiga lösningar där nyanlända ses som en resurs som ska förvaltas väl.

Migrationsverket håller inte med
På Migrationsverket tillbakavisar man dock farhågorna om en ny migrantvåg. Enligt den senaste prognosen bedömer myndigheten att nivån i år kommer ligga på ca hälften av 2015 års siffror – 27 000 personer som ska ut i kommunerna.