Betyg i skolan som kvitto på huruvida eleverna tillgodogjort sig kursinnehållet har länge varit en stötesten för skolpedagoger. En skola i Göteborg går nu steget längre och har upphört att rätta elevernas fel på prov och i det dagliga skolarbetet. Rektor och lärare försvarar initiativet med att man inte vill förstöra glädjen för barnen genom att berätta att de gjort fel. Det rapporterar GP.

Beslutet att låta eleverna skriva och räkna fel utan åtgärd har tagits utan att det kommunicerades utåt. Det uppdagades i stället när mamman till en elev av en händelse upptäckte en lång rad orättade fel och ofullständiga utförda uppgifter i dotterns mattebok samtidigt som dessa hade signerats med ”Bra” av läraren.

När mamman ifrågasatte detta blev lärarens svar att det är så alla lärare numera arbetar på skolan. Det uppgavs vara en pedagogik som rektor sanktionerat.

Mamman kontaktade rektorn som i mejlsvar bekräftade att hon fått korrekt information av läraren. Fel som eleverna gör ska inte rättas eftersom det kan förstöra glädjen i undervisningen.

Rektorn menade också att det i mycket undervisning inte finns något rätt eller fel men höll med om att det inte gäller för matematik men att felen som gör där ändå inte bör rättas eftersom eleverna då ”tappar sugen”.

Mamman fick i stället själv rätta alla mattefel som dottern gjort och visa henne hur uträkningarna skulle göras. Det handlade om ungefär 95 procent av matteboken. De fem procent som var rätt var dessutom sådant som dottern tidigare räknat hemma under föräldrarnas överinseende, i princip allt som skulle ha gjorts på lektionstid var antingen felräknat eller inte gjort alls.

Till GP säger mannen att hon är chockad över upptäckten och först trodde att det inte kunde vara sant att både lärare och rektor var överens om att låta eleverna göra fel eller inte göra något alls utan att bli rättade.

– Jag blev faktiskt chockad när jag läste det. Jag trodde att jag läste fel, men alla jag pratat med bekräftar att man inte rättar. Då kände jag att det här är farligt.

När GP kontaktar rektorn vidgår hon att detta är skolans nya pedagogiska policy och försvarar den. Samtidigt menar hon att skolan ändå håller koll på vad eleverna kan och inte kan men preciserar inte hur det i så fall sker. Möjligen kan skolan just i det aktuella fallet ha ”brustit i återkopplingen”.