Nu vill Trollhättans politiker utföra vad som i Aftonbladet beskrivs som ett experiment med stadens barn. Fyra skolor som kraftigt domineras av invandrare föreslås läggas ner och eleverna ska spridas ut på andra skolor.

En av skolorna i fråga är Kronan i Trollhättan, som hamnade på förstasidorna när en Star Wars-utklädd Anton Lundin Pettersson 2015 högg ihjäl en elev och två anställda innan han själv sköts till döds av polis. Motivet uppgavs vara rasistiskt då förövaren i sitt avskedsbrev skyllde sina gärningar på invandringen och på samhället – ”blodet är på era händer”, skrev han i brevet.

Linda Forssén blev rektor för skolan bara några timmar innan attacken. Hon säger sig länge ha kämpat för att skapa trygghet bland eleverna och få dem att prestera bättre i skolan. Trots det anser hon att förslaget om att lägga ner delar av Kronan är bra. Tanken är att skolan endast ska fortsätta som lågstadieskola.

– Trollhättan är en jättesegregerad stad, slår hon fast.

”De flesta välkomnar förslaget”

Enligt Forssén är det ett problem att barn inte kommer utanför den stadsdel där de bor och går i skola. Hon säljer gärna in idén som något positivt för både invandrade och infödda elever.

– Ska du lyckas i arbetslivet är det gynnsamt att umgås med människor från olika kulturer. Den paletten erbjuder inte skolan idag, resonerar hon i en kommentar till Aftonbladet.

Till SVT säger Forssén att hon tror att ”de flesta välkomnar förslaget”. Om så är verkligen är fallet framstår som tveksamt mot bakgrund av att flera namnlistor skrivits under av hundratals oroliga föräldrar, framför allt på de skolor som kommer tvingas ta emot de lågpresterande invandrareleverna som ofta talar bristfällig svenska.

– Man vill tvinga människor att göra på ett annat sätt. Det är en statssocialistisk idé som oftast bara förstärker problemet och skapar nya problem, säger Johan Svensson, förälder till ett barn i klass fem på Strömslundsskolan.

Stor segregation i Trollhättan

Odelat positiva framstår däremot Lärarnas riksförbund.

– Lärarnas riksförbund tycker att det är bra förslag att barn och ungdomar från olika nationaliteter träffas betydligt tidigare än vad som nu har skett under många många år i Trollhättan. Så vi ser positivt på förslaget, säger Monika Fors från förbundet till SR P4 Väst.

Bakom förslaget ligger en utredning som går under namnet “Likvärdig skola”, från utbildningsförvaltningen. Precis som rektor Forssén säger pekar utredningen på att segregationen är stor i Trollhättan.

Kronan stoltserar samtidigt med att man tack vare nya rutiner blivit en av de bästa kommunala skolorna i Skolverkets Salsa-mätningar, i vilken man jämför skolor utifrån de socioekonomiska förutsättningar skolorna har. Trots detta var det endast 12 procent av eleverna i tredje klass som klarade mattedelen av förra årets nationella prov och bara en tredjedel av skolans nior hade gymnasiebehörighet när de gick ut. Hela 93 procent av Kronans elever har utländsk bakgrund.

Det är strax över 200 elever som ska flyttas till andra skolor. Mottagare blir Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan och Skogshöjdens skola.

Förslaget är ”kränkande”

Amal Abdallah, mamma till en elev i årskurs tre på Kronan säger att förslaget är ”kränkande”, hon anser att hennes dotter – som enligt Aftonbladet går klädd i ”en glittrig pastellslöja” – är svensk precis som alla andra barn på skolan.

– De säger att vi måste stänga skolan så de får träffa “svenska barn”. Det sårar, för jag har alltid sagt till Mariam, du är svensk! Libanes men också svensk. Kronan är en svensk skola, och inget annat, säger hon.

Det är inte bara föräldrar till barn på Kronan som vänder sig mot förslaget. På flera andra skolor i staden skriver föräldrar på namnlistor mot förändringarna och både kommunen och lokaltidningen överöses av mejl som vittnar om föräldrarnas oro.

LÄS ÄVEN: Fortsatta attacker på polisen i Trollhättan – ungdomar skyller på trakasserier

I en skola som förväntas tvingas ta emot ett antal elever från Kronan hade en lärare bett de elever som vill ha nya klasskamrater från Kronan sätta sig i ett hörn av klassrummet och i ett annat om de inte ville det. Samtliga var emot.

Trots att beslutet inte är taget, har redan ett 20-tal elever lämnat Kronan och bytt till andra skolor. Många har gjort det för att slippa hamna på skolor där de inte vill gå. Sara Masoumi är en av de som bytt skola. Anledningen uppger hon är att Kronan är mer som en fritidsgård än en skola och att få pratar riktig svenska.

Konflikt oundviklig

Sofia Andersson Dharsani (S), ordförande i utbildningsnämnden i Trollhättan, anser att de som kritiserar förslaget är otacksamma som klagar både när bilar brinner i Kronogården och när de nu får chansen att motverka segregationen.

– De som kritiserar när det är bilbränder på Kronogården, det är samma människor nu som inte är beredda att ta ett samhällsansvar, de är missnöjda oavsett, resonerar hon.

Hon anser dessutom att de båda grupperna kommer att mötas i konflikt förr eller senare ändå och frågar retoriskt ”Är det bättre att göra det i en ålder när man kan försöka forma dem, eller göra det som vuxna?”.

Om förslaget klubbas och blir verklighet kommer förändringarna att gälla från och med skolstarten 2021.

authorimage