I tisdags gick remisstiden för synpunkter på utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv ut. Utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet har letts av justitiekanslern Mari Heidenborg. I denna konstateras bland annat att ”begreppet hedersrelaterat våld och förtryck numera är tydligt etablerat”. Men samtidigt avråder Skolverket från att använda begreppet i läroplanen för sex och samlevnad.

Det är journalisten och författaren Lars Åberg som i en debattartikel på torsdagen uppmärksammar Skolverkets riktlinjer som dessutom ”till fullo” stöds av Lärarförbundet.

Åberg ser positivt på utredningen som han menar för debatten framåt ”i stället för ut i de relativiserande vindlingar dit en del motsträviga organisationer och forskare försökt leda den med falska tillvitelser om stigmatisering och rasism”.

Att täppa till luckor i lagen för att få bukt med den utbredda problematiken och dess många uttryck kan tyckas vara okontroversiellt, skriver Åberg, men konstaterar samtidigt att ”det stretats emot både hos myndigheter och på högskolor där teorier om intersektionalitet kastat in så många parallella förklaringar att ingen förklaring egentligen blivit möjlig”.

Så sorgligt det då blir att upptäcka att Skolverket i ett aktuellt förslag till ändringar i läroplanerna för undervisning om sex och samlevnad – nu omdöpt till sexualitet och relationer – direkt avråder från att använda begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck”. Trots att regeringen i fjol gav verket i uppdrag att särskilt beakta hedersförtryck vänder myndigheten ansiktet åt annat håll och skriver: ”Uttrycket bedöms också vara svårtolkat och kan, enligt flertalet referenspersoner, leda till att olika grupper ställs mot varandra. Skolverket har valt att i stället betona elevers rättigheter, bland annat genom att föreslå en hänvisning till barnkonventionen i läroplanen.”

Uppseendeväckande och framstår som ren obstruktion, menar Åberg. Även andra instanser, som DO, Jämställdhetsmyndigheten och Nationella sekretariatet för genusforskning, uppvisar ett ”komplett ointresse” noterar Åberg som tycker att Lärarförbundet är värst av alla där man ”till fullo” stödjer Skolverkets ambitioner.

”Det framstår som ett svek mot alla de tiotusentals elever, vilkas liv omgärdas av hedersnormer och som tvingas internalisera kontrollmekanismerna för att klara sin vardag”, skriver Åberg som konkluderar att ”på systemnivån finns fortfarande starka inslag av problemförnekelse” samt att ”såväl Skolverket som Lärarförbundet bekräftar nu att de är en del av problemet”.