Skolverkets hårt kritiserade generaldirektör Peter Fredriksson sparkas. Det meddelar regeringen. Initiativet antas komma från SD som en konsekvens av att Fredriksson jämställt partiet med 1930-talets tyska nazister. Skolminister Lotta Edholm (L) förnekar dock att SD ligger bakom beslutet.

Tidöpartierna fortsätter rensa upp efter tidigare S-regeringars politiserade utnämningar av generaldirektörer och andra höga tjänstemän inom den offentliga förvaltningen. Näst på tur att få respass är Skolverkets chef Peter Fredriksson.

Jämförde SD med nazister

Det väckte stor uppståndelse och kritik när han i ett nationellt prov för Sveriges elever för en tid sedan släppte igenom en fråga där Sverigedemokraterna likställdes med Adolf Hitler och de tyska nazisterna före och under andra världskriget.

Fredriksson har även i andra sammanhang profilerat sig som SD-fientlig. Bland annat motsatte han sig framtagandet av en svensk nationell kulturkanon, något som SD och de tre borgerliga regeringspartierna kommit överens om i Tidöavtalet.

Att det finns eller borde finnas något som kan kallas för en svensk kulturell identitet är något som Fredriksson starkt invänt emot i allmänhet och att skolan skulle förmedla i synnerhet. Han vision för skolan har i stället varit globalism och att fostra ”världsmedborgare”.

LÄS ÄVEN: Skolverket ratar kulturkanon – befarar en nationell gemenskap

Får först förlängt – sen sparken

Det har även aviserats andra förändringar i skolpolitiken i mer konservativ kunskapsinriktad riktning och de fyra Tidöpartierna anser att det behövs en generaldirektör på posten som inte kan befaras aktiv motarbeta regeringens politik utifrån sina egna mer vänsterorienterade personliga åsikter.

Fredrikssons förordnande löper ut vid halvårsskiftet. Det menar regeringen är för tätt inpå för att skaka fram en efterträdare. Fredriksson får därför förlängt med ett halvår och sparkas först vid årsskiftet.

Att det är Sverigedemokraterna som krävt och fått gehör för att Fredriksson ska sparkas är något som skolminister Lotta Edholm bestämt förnekar.

– Det är regeringen som beslutar över generaldirektörer. Sverigedemokraterna har inte varit involverade överhuvudtaget, säger hon i en kommentar till media.

Inga namn har nämnts om vilka som kan tänkas vara aktuella att efterträda Fredriksson som generaldirektör för Skolverket. Regeringen aviserar att man inte tänker handplocka någon direkt utan först utlysa tjänsten för var och en att söka.

LÄS ÄVEN: SD lovar fortsatt utrensning av S-märkta statliga toppchefer

Flera andra har fått gå

Tidigare för att vara politiskt tillsatta kritiserade generaldirektörer fått lämna sina uppdrag är bland annat Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger och Sidas S-märkta generaldirektör Carin Jämtin.

Sverigedemokraterna aviserade i samband med att dessa tre meddelades få avsked att det skulle bli fler utrensningar av S-politiskt tillsatta toppchefer inom den offentliga förvaltningen. Beskedet kontrasterar mot regeringens påståenden om att SD inte har något som helt inflytande på området.