➤ Ett antal förslag bereds redan i regeringskansliet som bland annat kommit från Kommissionen för jämlik hälsa och andra myndigheter.

I Norge planeras sockerskatten höjas nästa år då choklad, godis och läsk blir ännu dyrare. I Sverige kommer regeringen att följa det norska exemplet noga och även om det i dagsläget inte finns några konkreta planer på att införa en sockerskatt även i Sverige, utesluter man inte att det kan bli verklighet även här inom kort.

– Jag vill inte avfärda en sockerskatt, däremot kommer vi inte att ha något förslag om det i närtid, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till SVT.

– Det ska bli intressant att se hur den norska sockerskatten faller ut.

Medan förespråkarna ofta hävdar att ett högre pris skulle minska konsumtionen av sockerrika produkter, och i förlängningen ge en bättre folkhälsa, menar motståndarna att effekterna i länder där man provat detta inte alltid gett de positiva resultat man förväntat sig.

I Finland har man tidigare föreslagit sockerskatt vilket dock skrotades. Meningen var att den skulle ersätta den redan existerande godisskatten, vilken sedermera togs bort – en av anledningarna till beslutet var EU-kommissionens negativa hållning till denna.

I Danmark infördes en sockerskatt 2009 vilken slopades bara tre år senare

Är förslaget om sockerskatt en bra idé?