Den senaste tiden har Samhällsnytt bevakat den pågående coronaepidemin och regeringens åtgärder mot den. Detta har lett till ett något oväntat resultat – den ansvariga ministern Lena Hallengren har blockerat Samhällsnytts journalist Egor Putilov på Twitter. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke menar att detta är ett brott mot regeringsformens krav på opartiskhet och objektivitet.

– Jag har inte interagerat med Lena Hallengrens konto mer än att jag då och då gick in på kontot för att se vad som är nytt där. Att hon blockerade mig någon gång under de senaste dagarna kom som en total överraskning, berättar Egor Putilov till Samhällsnytt.

– Det är visst så att jag var ganska kritisk mot regeringens senfärdiga agerande och även delade mina artiklar på Twitter – som t ex den här krönikan – men statsråd bör kunna tåla kritik. Att en ansvarig minister mitt under coronakrisen blockerar en granskande journalist från att ta del av information från regeringen är allvarligt och visar tyvärr på hur denna regering ställer sig mot fria medier.

Samhällsnytt har pratat med journalism- och yttrandefrihetsexpert Nils Funcke som också är djupt kritisk mot agerandet:

– Ministerns konto administreras högst troligt från Regeringskansliet och de ska behandla alla lika. Och det ska skötas med de krav på opartiskhet och objektivitet som ska känneteckna all myndighetsverksamhet. Och då kan man inte ta bort någon av politiska skäl eller så.

Menar du alltså att detta agerande strider mot kraven på opartiskhet och objektivitet som finns i regeringsformen?

– Ja, det skulle jag nog säga. Om det är myndighetens officiella konto. Men en minister har ett väldigt litet utrymme för att agera privat. Det utrymmet finns, men det är litet – särskilt just på Twitter där en minister inte berättar om hur hon har lunchat och så där utan sprider sådant som hon beslutar om i egenskap av minister. Och då ska man behandla alla lika.

Samhällsnytt har pratat med Hallengrens pressekreterare Jasmina Sofic som bekräftar att kontot rattas av Lena Hallengren själv – men med hjälp av flera andra:

– Vi i staben hjälper självklart till med bilder och underlag och allt annat, men det är hon som sköter det.

När Samhällsnytt förklarar att vår reporter blev blockerad av kontot får vi till svar att även flera andra personer på regeringskansliet har tillgång till Hallengrens konto. Samtidigt ber pressekreteraren om mer tid och vill återkomma. Efter två timmar får vi ett svar via sms där regeringskansliet gör en helomvändning och menar att kontot är Hallengrens privata:

”Det finns en del statsråd som har privata konton och som privatpersoner får de följa, avfölja och blockera vem de vill. Lena Hallengrens twitterkonto är ett sådant privatkonto”.

Samhällsnytt har ställt följdfrågor om varför personal på regeringskansliet hjälper till ”med bilder, underlag och allt annat” för publiceringar på Hallengrens privata konto samt varför flera andra personer på kansliet har tillgång till det. I skrivande stund har frågorna inte besvarats.

Mats Dagerlind, ansvarig utgivare för Samhällsnytt kommenterar:

– Det är förstås mycket allvarligt när statsråd avsiktligt försöker begränsa information till journalister de ogillar mitt under en kris. Sådant agerande ligger helt i linje med regeringens tidigare försök att tysta Samhällsnytt genom att exempelvis strypa reklam på sajten.

LÄS ÄVEN: Kommer Stefan Löfven att nekas respiratorplats?