Bara ett par dagar före nyårsafton meddelade Berlins styre att det från och med den 1 januari blir obligatoriskt för privata husägare att installera solpaneler på nybyggda byggnader. Detta är det senaste steget i Berlins så kallade sollag.

Lagen gäller även befintliga byggnader som ska genomgå takrenovering, rapporterar TheMayor.EU. Det hela motiveras med att man ”hjälper hushållen att ta steget mot grön energi” och att det i långa loppet kommer innebära billigare elräkningar för dem.

Solplikten gäller såväl bostadshus som kommersiella och industriella byggnader. Lagen kräver att 30 procent av ett tak måste dedikeras till ett solcellssystem. Mindre byggnader, med en användbar yta på upp till 50 kvadratmeter, är helt undantagna från solplikten.

LÄS ÄVEN: Ingen plan för begagnade solpaneler – hamnar på sophögen

Del av mer omfattande lag

Under 2022 och 2023 har staden budgeterat totalt 23,7 miljoner euro för det så kallade SolarPLUS-programmet som syftar till att hjälpa företag och hushåll att finansiera solcellsanläggningar – även på kulturminnesmärkta byggnader.

Berlin erbjuder också en gratis ”produktneutral rådgivningsstruktur”, Solar Center Berlin, för alla som nu tvingas installera solpaneler på sina byggnader.

Stadens omfattande sollag antogs i representanthuset i juni 2021 och började älla i juli samma år. Syftet med sollagen är att göra ”uppnå klimatskyddsmål”.

LÄS ÄVEN: Klimatextremister sågade itu julgran