Flera etniskt profilerade fotbollslag med hemort i Göteborgs invandrardominerade och problemtyngda stadsdelar har uteslutits ur sina respektive serier. Detta efter att spelarna återkommande uppträtt hotfullt och våldsamt och andra lag sagt att man inte längre vågar möta dem. Nu demonstrerar företrädare för de uteslutna lagen utanför Ullevi och lägger över ansvaret på Göteborgs Fotbollsförbund (GFF) i stället för på de egna spelarna. Det rapporterar GP (18-11-01).

De uteslutna lagen är Bergsjöns SK (tidigare Somaliska SK) och Angereds SK. Skälet till uteslutningarna är att lagens spelare vid upprepade tillfällen ställt till med sådana bråk och situationer att matcher måst avbrytas och andra lag blivit rädda för att spela match mot dem. Lagens spelare har också dragit på sig avsevärt fler röda och gula kort än andra lag.

GFF:s kanslichef Ulf Carlsson avvisar demonstranternas kritik och antydningar om att någon diskriminering skulle ligga bakom uteslutningarna.

Yoonis Khalif Hassan, som är en av initiativtagarna till demonstrationerna och knuten till Bergsjöns somaliska lag och flera somaliska intresseföreningar i området, vidhåller dock att uteslutningsbesluten är felaktiga och att ansvaret för spelarnas uppträdande på planen ligger hos fotbollsförbundet:

– De utesluter oss i stället för att hjälpa, säger han och menar att laget blivit orättvist behandlat.

Hassan och de andra plakatbärande demonstranterna anser att det inte är jämlikhet när deras lag utesluts och att man sviker i stället för stöttar ungdomarna i de utsatta områdena.

– Det känns som om de glömt förorten. De smutskastar oss och satsar på de stora föreningarna i stället, menar Yoonis Khalif Hassan.

Hassan tillhör själv de spelare som blivit avstängda under matcher i samband med uppträden och bråk. Han medger att det ibland varit ”lite stökigt” men att FGG särbehandlar somalier negativt, dömer dem på förhand och vidtar disciplinära åtgärder ”för minsta lilla”.

– Vi känner oss särbehandlade. Det har blivit mycket värre det senaste året, och en match blir avbruten för minsta lilla sak. De utesluter och bötfäller klubbar i stället för att hjälpa oss.

På FGG avfärdar Ulf Carlsson kategoriskt de förtäckta anklagelserna om rasism:

– Vi följer regelboken. Och vi har haft en massa dialog med dem.

Carlsson menar tvärtom att man sett genom fingrarna med lagens dåliga uppträdande på plan längre än vad man behövt. De hade jobbat ihop till en uteslutning redan förra året men fick ändå vara kvar.

Bergsjöns SK har heller inte överklagat uteslutningsbeslutet, vilket Carlsson ser som ett kvitto på att man från lagledningens sida inser att den inte var felaktig. Han ställer sig därför frågande till demonstrationerna.

GFF:s ordförande Bert Andersson har samma uppfattning när det gäller den tolerans man visat mot Bergsjöns SK innan man tog beslutet om uteslutning.

– Många klubbar är tokiga på oss för att vi inte gjort något för länge sedan. Vi har varit tvingade att låta dem spela på neutral plan och med tre domare, för andra lag har helt enkelt inte vågat möta dem. Det här är strikt behandlat efter tävlingsreglerna och om vi har särbehandlat dem så är det snarare tvärtom, att vi har visat för stor förståelse.

Yoonis Khalif Hassan motiverar protesterna med att man nu har många nyanlända somalier i laget. Man kan enligt honom inte begära att de ska veta vad fair play är. Det måste GFF hjälpa till med att lära dem.

Han får medhåll från en annan av demonstranterna, Mohammed Ali från föreningen Geesguud. Han menar att de somaliska ungdomarna behöver utbildning i hur man uppträder på plan, följer reglerna och avhåller sig från hot och våld.

Bert Andersson kommenterar utspelet med att man visst är beredd att hjälpa till men klargör att man redan gjort det i flera år genom att från GFF sitta ned med det somaliska laget och diskutera problemen. Men det finns en gräns, anser han:

– När det handlar om våldsamt beteende, rena slagsmål, så har jag svårt att se vad vi kan göra. Då handlar det mer om vad föreningen står.