Den ungerska regeringen har till följd av sin åtstramade migrationspolitik kommit på kollisionskurs med miljardären, globalisten och förespråkaren för fri migration George Soros som har sina rötter i landet. Nu sänker den amerikanska organisationen Freedom House, som delvis finansieras med pengar från Soros, sitt betyg på Ungern från ”fritt” till ”delvis fritt”. Landet blir därmed det enda EU-land som inte har betyget ”fritt”.

Freedom House sätter varje år betyg på världens länder utifrån sina bedömningar av hälsotillståndet för de civila och politiska fri- och rättigheterna i respektive land. I årets rapport ändrar man omdömet för Ungern från ”fritt” till det lägre ”delvis fritt”. Den ungerska regeringen menar att organisationen inte agerar objektivt och att påtryckningar från delfinansiären George Soros ligger bakom åtgärden.

Motiveringen till betygssänkningen innehåller drastiskt kritiska formuleringar som ”I Ungern har premiärminister Viktor Orbán lett en av de mest dramatiska tillbakagångarna som Freedom House mätt i EU”. Man talar också om ”återkommande attacker på landets demokratiska institutioner” som Fidesz-regeringen hävdas ha begått.

LÄS ÄVEN: Läckta dokument avslöjar hur Sorosorganisation samarbetar med FN för att understödja migrantkaravanerna

Det Freedom House invänder mot är att regeringen använt sig av sitt demokratiska majoritetsstöd i parlamentet för att driva igenom sin mer konservativa, nationsvänliga och migrationsrestriktiva politik. Organisationen utvecklar inte hur man menar att detta skiljer sig från majoritetsprincipen som grund för maktutövning i andra demokratiska länder.

LÄS ÄVEN: George Soros anmäler ungersk lag som vill begränsa icke-statliga organisationers påverkan

Den ungerska regeringen är kritisk till betygssänkningen som man menar i grunden inte handlar om invändningar mot att landet skulle bryta mot demokratiska principer, utan om att man ogillar den politik som landet med starkt demokratiskt stöd bedriver. Freedom House skriver själva att den ungerska regeringens politik stöds av en folklig och representativ ”supermajoritet”.

LÄS ÄVEN: George Soros stiftelser ger upp – lämnar Ungern

I en kommentar påpekar den ungerska regeringen att Freedom House får pengar från premiärminister Viktor Orbans ärkefiende George Soros och att dennes inflytande har påverkat organisationens beslut.

”Tillsammans med de andra Soros-organisationerna attackerar man den Ungern eftersom ungrarna har beslutat att vi inte vill låta dem göra ett invandringsland av vårt hemland.”

Sverige, som bedriver EU:s och västvärldens i särklass mest expansiva migrationspolitik och med regeringar som saknar majoritetsstöd i parlamentet, får toppbetyg och full poäng, 100, av Freedom House.