”Om en svart person säger åt dig att göra något, gör du det omedelbart utan att ifrågasätta”, lyder en av punkterna i regelverket framtaget specifikt för vita under Black Lives Matters demonstration i Melbourne, Australien.

Upp till 40 000 väntas delta i demonstrationen i morgon lördag. Då det finns en stor grupp vänsterextremister i staden tros chansen för upplopp vara stor. Inför demonstrationen har BLM Melbourne utfärdat ett regelverk för vita.

Utöver att vita måste lyda svartas order, får man heller inte ta selfies då dessa bara får vara där för att bevittna. Däremot uppmanas vita till att filma polisen så mycket som möjligt.

Vidare får vita heller inte leda leda ramsor och måste hålla sig längst bak i tåget tills de eventuellt kallas fram – och väl där får de bara ställa sig bredvid andra vita och dessutom vara tysta.

Man ska också förse demonstrationens ledare med något att äta och dricka och svarta demonstranters hälsa och säkerhet pekas ut som extra viktigt.