Brittiska spioner uppmanas att mitt under oroligheterna i Europa tänka över sina påstådda ”vita privilegier” och att deklarera sina pronomen. Det framgår av läckta dokument.

Det är i en guide som syftar till att förbättra ”mångfald och inkludering” i säkerhetstjänsterna som anställda uppmanas att bland annat undvika könskodade termer som ”manpower”. Det uppmärksammar Daily Mail.

LÄS ÄVEN: Scouterna har en övning i ”vithetsprivilegier” – ska visa de dolda fördelarna med att vara vit

Man uppmanas även att inte använda ord som ”stark” och ”grepp” vilket man befarar kan ”förstärka dominerande kulturella mönster”. Ytterligare en uppmaning handlar om att inte tala i paneler som bara består av män.

I dokumentet, med namnet Mission Critical, prisar cheferna för MI5, MI6 och GCHQ mångfaldens och inkluderingens dygder vilka påstås hålla landet säkert.

Kritik

Samtidigt har kritik riktats mot guiden från andra delar av regeringen där man anser att säkerhetstjänsten bör vara mindre fokuserad på inkludering och desto mer på händelser i Afghanistan och Ukraina.

I guiden berömmer en muslimsk arbetare sin arbetsgivare för att hon inte behövt skaka hand med män då detta är i linje med hennes religiösa övertygelse.

LÄS ÄVEN: Så mycket för ”vitt privilegium”

Dokumentet skrevs av nationelle säkerhetsrådgivaren Sir Stephen Lovegrove i oktober och publicerades internt den 6 december, bara dagar efter att Ukraina varnade för en storskalig rysk eskalering.

I förordet skriver Lovegrove att namnet valts för att en ”blandad och inkluderande kultur är avgörande för att lyckas med våra nationella säkerhetsuppdrag”.