Från klimatalarmistiskt håll pågår intensiva påtryckningar om att alla människor måste äta mindre kött eller helst inget kött alls. I stället rekommenderas föda baserad på insekter. Den svenska statsradion är nu upprörd över att regeringen inte fullt ut lyssnar på deras ”experter” och i sin översyn av den svenska livsmedelsstrategin inte mer tvingande lägger sig i svenskarnas matvanor.

De skattefinansierade svenska statsmedierna har en längre tid fått hård kritik för sin intensiva och internt initierade klimatalarmistiska propaganda och där de i strid med public service-avtalet inte låter några motröster komma till tals. I det senaste utspelet går Sveriges Radio på eget initiativ till storms mot landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) för att denne inte vill diktera vad svenska folket lägger på sin tallrik.

Det som irriterar statsradion är ett uttalande från Kullgren där han inom ramen för regeringens aviserade översyn av den svenska livsmedelsstrategin inte är beredd att komma med pekpinnar ända in till matbordet i svenskarnas hem. Närmare bestämt gäller SR:s upprördhet att Kullgren inte vill tvinga svenskarna att äta mindre kött, bli veganer eller gå över till insektsföda.

”Glömmer” nämna befolkningsexplosionen

Enligt statsradion är det vad ”experterna anser” om vi ska kunna rädda planeten från undergång i en klimatkatastrof. I verkligheten påverkar inte svenskarnas köttkonsumtion klimatet mer än på den yttersta marginalen. I stället är det den skenande befolkningsexplosionen i främst Afrika som utgör ett hot mot klimat och miljö om alla människor där ska höjas upp till ett resursuttag motsvarande västerländsk levnadsstandard.

Detta underlåter dock statsradion att informera lyssnare och läsare om när man ställer landsbygdsministern mot väggen för att gå emot ”forskarvärlden”. Kullgren ifrågasätts för att han inte vill diktera hushållens middagsmeny.

– Jag avser inte lägga mig i människors. matvanor, om man äter kött en en gång i veckan eller varje dag, markerar landsbygdsminister Peter Kullgren bestämt.

Kullgren tycker det är viktigare att rekommendera konsumenterna att så långt möjligt välja svenska produkter. Närproducerat ger mindre utsläpp genom kortare transporter samtidigt som den svenska djurhållningen i många fall är både mer human och klimatsmart jämfört med andra länder. Det gynnar också företagande och skapar arbetstillfällen i Sverige.

Låter sig inte nöja med svaret

Det är emellertid ett svar som SR inte låter sig nöja med. I stället insisterar man på ett svar om varför Kullgren ”inte vill lägga sig i” svenskarnas matvanor på ett mer tvingande sätt.

– Nej, jag tycker inte att det ligger på min roll att tala om för för människor vad de ska äta, blir svaret.

Som klimatargument påpekar Kullgren att den svenska mjölkproduktionen har hela 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser än genomsnittet för omvärlden. Men SR-redaktionen är inte till freds med bara en halvering av utsläppen. I stället ger man sig – i strid med public service-regelverket – in som en part i debatten och hänvisar till siffror man själva tagit fram som påstås motsäga Kullgren.

Kallar in ”hållbarhetsforskare” som expert

Man hänvisar också till Elin Röös på Sveriges Lantbruksuniversitet som presenteras som ”en av Sveriges främsta experter på matens klimatpåverkan”. Vad man inte nämner är att Röös forskning inte bedrivs opartiskt och förutsättningslöst utan utifrån en klimatalarmistisk utgångspunkt om vad som kan anses ”hållbart”.

Av Röös får SR:s redaktion medhåll i den egna åsikten om att Kullgren har fel och att regeringen borde tvinga svenskarna att sluta äta kött och hoppa på vegan- eller insektståget. För utom kött anser Röös att vi även måste sluta konsumera mejeriprodukter som mjölk, ost och smör.

LÄS ÄVEN: Södertälje bjuder på glass med insekter: ”Smarrig kombination”