➤ Stadsdelen Ryd i Skövde kommun är ett så kallat ’utanförskapsområde’ och domineras av invånare med ursprung i den arabisktalande världen. Av allt att döma har kommunens satsning på SFI inte varit så framgångsrik som man hoppats. Man tycks därför ha beslutat att samhällsinformation i området fortsättningsvis i första hand ska tillhandahållas på arabiska.

Ett exempel på detta är den informationspelare som satts upp vid torget i Ryd och som informerar om pågående och planerade ombyggnadsarbeten. Enligt vad Samhällsnytt erfar har texten i svensk översättning följande ordalydelse

Tillsammans bygger vi om torget i Ryd!
Under tiden kan vi njuta av platsen som är fylld av exotiska färger.
Bygget beräknas vara klart juni 2018.

Enligt uppgift till Samhällsnytt från den boende i området som tagit bilden, finns inte motsvarande information på svenska eller något annat språk – endast arabiska.

Samhällsnytt söker ansvariga på Skövde kommun och stadsdelsnämnden för en kommentar.

Uppdatering 17-11-13:

Enligt information som Samhällsnytt tagit del av på måndagen stämmer inte uppgiften från fotografen att samhällsinformationen endast finns på arabiska. Det ska även finnas motsvarande samhällsinformation på svenska på skyltens baksida.