Den danska regeringens beslut att böja sig för hot från den muslimska världen och inskränka yttrandefriheten för att förbjuda koranbränningar har fått svidande kritik. Nu sällar sig Gérard Biard, chefredaktör för det franska satirmagasinet Charlie Hebdo vars redaktion massakrerades av muslimska terrorister 2015, till kritikerna.

I januari 2015 gick två muslimska terrorister tillhörande al-Qaida in på Charlie Hebdos redaktion i Paris där de mördade tolv personer och skadade ytterligare elva stycken. Skälet var de karikatyrer av profeten Muhammed tidningen publicerat.

Nu reagerar tidningens chefredaktör som menar att det danska beslutet gör Danmark till allierade med talibanerna och Irans präststyre samtidigt som det underminerar hundratals år av demokratiarbete.

LÄS ÄVEN: Religiösa fanatiker i Mellanöstern hyllar danskt lagförslag för inskränkt yttrandefrihet

Om detta lagförslag blir verklighet kommer hädelseparagrafen att återinföras, skriver Gérard Biard i en debattartikel. Han spår att det kommer få allvarliga konsekvenser eftersom det legitimerar begreppet hädelse och öppnar dörren för alla former av censur.

Det står i kontrast till 200 års kamp av europeiska intellektuella, konstnärer och politiska ledare för att skilja det offentliga livet från religioner och deras doktriner för att frigöra individuell tanke- och yttrandefrihet.

Biard frågar sig vilken lag de danska myndigheterna kommer att anta härnäst när andra grupper kräver ett förbud mot uttalanden som de finner ”föraktliga och osympatiska”?

Vidare menar han att lagen i själva verket är avsedd för att undvika den grundläggande frågan: Varför känner människor ett behov av att offentligt bränna religiösa texter som koranen?

LÄS ÄVEN: Danmark ger efter för terrorhot – förbjuder koranbränningar

Den danska regeringen visar stor feghet genom att låtsas att den inte förstår betydelsen av dessa handlingar, anser Biard, som exempelvis att protestera mot totalitära regimer i länder som Iran och Afghanistan.

Genom att anta denna lag blir den danska regeringen delaktig i dessa tyranniska, mordiska regimer vars makt enbart vilar på total underkastelse till koranen, slår han fast.

Med antagandet av denna lag blir den danska regeringen både en allierad och en tjänare till den iranska regimen och talibanregimen.

I en demokrati är folket den enda legitima makten.

I en demokrati kan alla former av makt utmanas, hånas och förlöjligas genom offentlig debatt.

Med denna lag går den danska regeringen med på att dela sin legitimitet med Gud och hans självutnämnda företrädare.

Med denna lag ifrågasätts själva hörnstenen i våra moderna demokratier.

LÄS ÄVEN: Regeringen viker sig: Öppnar för förbud mot koranbränning