Den tyska motorsågstillverkaren är Stihl använder lättklädda kvinnor i sin marknadsföring. Detta menar Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist är oacceptabelt och därför har man beslutat att inte köpa in fler av företagets produkter. Beslutet kan dock strida mot upphandlingslagen.

– Så länge de marknadsför sig med halvnakna kvinnor på det sättet de gör, så köper vi inga fler motorsågar eller röjsågar av dem, säger Sundqvist till TT.

– Det är kalendrar med halvnakna kvinnor i helt onormala situationer när det gäller användning av deras röjsågar och motorsågar. Det känns som en kalender från förra århundradet, och rätt långt tillbaka i förra århundradet.

Trots att kalendrarna ifråga distribueras utomlands vill Sundqvist se att moderbolaget i Tyskland sätter press på sina dotterbolag att inte ge ut kalendrar med lättklädda kvinnor.

– Marknadsföringen sker inte i Sverige utan i andra länder, men företag kan inte ha olika värdegrunder i olika länder, säger han.

Enligt Stihls nordiska marknadschef Jari Heiskanen är kalendern för 2020 den sista.

”Inte olagligt”

– I lagen om offentlig upphandling finns det väldigt noggrant angivet på vilka grunder man kan utesluta en leverantör. Även om man kan tycka att det är oetiskt att visa en bild på halvnakna kvinnor i en katalog är det inte olagligt. Det finns ingen möjlighet att utesluta en leverantör på den grunden, säger Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet och expert på offentlig upphandling, till TT.

Sundstrand menar att det finns en stor okunnighet bland både politiker och inköpare kring vad lagen från 1994 innebär.

Men Herman Sundqvist håller inte med.

– Vi har stöd i de avtal vi har för det här beslutet, säger han.