Många svenskar känner sig otrygga med hur islam och islamism flyttar fram sina positioner i Sverige, en känsla som tilltog avsevärt i styrka efter att tusentals invandrare med rötter i Mellanöstern tog till gatorna för att fira och hylla Hamas massmord på judar den 7 oktober. Men statsminister Ulf Kristersson (M) klargör nu att regeringens fokus i stället är att ”det är viktigt att muslimer känner sig trygga”.

Under sitt tal på Sverigedemokraternas landsdagar nyligen slog SD-ledaren fast att moskéer i Sverige som inte tar avstånd från det judehat som är djupt rotat i den muslimska världen eller på annat sätt gör sig till centra för antidemokratiska idéer ska kunna stängas och rivas.

Detta i kölvattnet av firandet och hyllandet i Sverige av Hamas massmord på minst 1 200 personer i Israel den 7 oktober. Tusentals migranter med rötter i den muslimska världen tog till gatorna i bland annat Stockholm och Malmö för att visa sitt stöd för den terrorstämplade organisationen som styr Gazaremsan som en teokratisk diktatur men med ett mycket starkt stöd från den ”palestinska” befolkningen.

Ökad oro över islams framfart

Många svenskar har under lång tid känt sig otrygga med hur islam och islamism tar allt större plats i Sverige, hur det föranlett en permanent förhöjd terrorhotnivå och hur de islamistiska terrordåden också avlöst varandra i en strid ström i Europa och även Sverige.

Massmanifestationerna från terrorsympatiserande antisemitiska migranter menar många utgör ett bevis för att påståendena inte stämmer om att det bara är en liten klick i utkanten av islam som hyser de här åsikterna medan den stora massan av muslimer är fredsälskande humanister som omfamnar frihetligt demokratiska värderingar.

Den folkliga oron över att det i själva verket kan förhålla sig precis tvärtemot vad som påståtts, har fångats upp av Sverigedemokraterna och var ett framskjutet tema på partiets Landsdagar i helgen, inte minst i det uppskattade tal som SD-ledaren Jimmie Åkesson höll.

Åkessons tal uppskattat internt men inte externt

SD-ledarens besked om krafttag mot den här utvecklingen uppskattades inte lika mycket av den politiska oppositionen som i stor utsträckning förlitar sig på muslimska väljare för att konkurrera om den parlamentariska makten. Men inte heller hos de övriga Tidöpartierna i den sittande regeringen vill man vidta några åtgärder i skenet av de omskakande händelserna den 7 oktober.

Statsmedia, SVT och SR, har gett kritiken mot Åkessons besked stort utrymme medan de breda lagar av svenskar som ger tummen upp för partiets hållning inte fått komma till tals överhuvudtaget. Utöver politiker har också flera fundamentalistiska moskéer i landet som känner sig träffade av SD-kritiken lyfts fram med offerroll som vinkel.

”Splittrande” ta krafttag mot terrormoskéer

Bland annat uppmärksammade SVT hur moskéer i Göteborg gick samman och skrev ett brev till statsministern. I det skriver man bland annat: ”Du har en viktig roll att tydligt och högt stå upp för alla svenskar, att ena nationen, att möta och företräda alla svenskar och ta avstånd från de som försöker slå in kilar och splittra oss på grund av tro eller ursprung”.

Det är framför allt Sverigedemokraternas avståndstagande från muslimsk terror och massmord på judar och ambition att ta hårdare tag mot sympatisörer med sådant i Sverige som moskéföreträdarna i Göteborg menar är ”splittrande”. Och de får medhåll av Ulf Kristersson som tidigare kallat SD:s utspel för ”respektlöst”.

”Viktigt att svenska muslimer känner sig trygga”

Statsministern skriver i ett svar att han ”vill vara tydlig med” att regeringens hållning och fokus i den här diskussionen är att ”för mig är det viktigt att svenska [sic] muslimer känner sig trygga”. Religionsfriheten ”gäller lika för alla” klargör Kristersson i brevet.

Han exkluderar inte de som hyllar terrorism och antisemitiska massmord. Statsministern skriver i stället att han ser det som ett stort problem att ”muslimer upplever sig utsatta i Sverige”. ”Det ska vi aldrig acceptera” slår han fast.

På annan plats i brevet säger Kristersson samtidigt att man i Sverige ”har rätt att ogilla” religioner. Men att markera avstånd till och signalera åtgärder mot terrormoskéer så som Åkesson gjorde i sitt tal är enligt statsministern att inkräkta på religionsfriheten på ett oacceptabelt sätt.

”Uppläxande samtal” med Åkesson tillbakavisas

Enligt uppgifter som Expressen säger sig ha tagit del av ska Kristersson ha kontaktat Åkesson för ett ”uppläxande samtal” efter utspelet på Landsdagarna. Expressens anonyma källa säger också att SD-ledarens kritik mot terrormoskéer allvarligt skadat relationerna mellan SD och M och därmed utlöst ”en kris” regeringssamarbetet.

Samma personer bedömer också att förtroendet för Sverigedemokraterna skadats av Åkessons tal. Samtidigt har partiet toppsiffror i de senaste mätningarna och är nu väsentligt större än Moderaterna.

Expressens uppgifter tillbakavisas dock av Sverigedemokraterna som kategoriskt förnekar att några ”uppläxande samtal” ägt rum eller ens skulle kunna förekomma inom ramen för Tidösamarbetet. Åkessons stabschef Linus Bylund säger att det vore en form av ”översitteri” som man inte skulle acceptera och att om Kristersson tog sig för något sådant skulle det i så fall vara det och inget annat som skadade regeringssamarbetet i sammanhanget.