➤ KRÖNIKA Idag är den svenska staten sekulär, men våra lagar, vår kultur och våra värderingar vilar till stor del på kristen grund eftersom vi i tusen år varit ett kristet land.

Sveriges främsta symbol, flaggan, har ett gyllene kors. I varenda liten by finns en kyrka. Psalmboken var länge den mest spridda, lästa och sjungna litteraturen på det svenska språket. Många stora svenska konstnärer, poeter och tänkare har på olika sätt påverkats av den kristna tron.

Men när Sveriges statsminister Stefan Löfven ska välja en religion som han hyser den största respekt så väljer han islam. Är det inte märkligt?

Jag säger inte att han borde ha sagt att han hyser den största respekt för kristendomen. Det märkliga är att av alla religioner, så väljer Sveriges statsminister att visa så stor respekt för just islam, en religion som har haft noll betydelse för svensk kultur, svenska värderingar och svenska lagar. Islam har inte haft någonting med Sverige att göra, utan är helt och hållet en ny invandrarreligion.

Det är dessutom den religion som svenska folket, trots etablissemangets propaganda, tycker minst om.

Som om detta inte vore nog, så tillägger Löfven att ”Vi har aldrig någonsin kritiserat islam, och vi tänker inte göra det heller”. Det är alltså den svenska vänsterregeringens officiella hållning. Man får intrycket av att islam numera är upphöjd till statsreligion efter den svenska kyrkans fall. För det finns ingen annan religion som den svenska regeringen lovat att aldrig kritisera.

Löfven gjorde dessa uttalanden 2015 i en intervju för Expressen, men de har fått förnyad aktualitet efter jihadmassakern på Sri Lanka. Så här sa han:

”Det har ju varit inte minst skriverier och sociala medier om att vi skulle ha kritiserat islam, vilket vi aldrig någonsin har gjort, och vi tänker inte göra det heller. Vi har den största respekt för den religionen.”

När moskéer attackerades på Nya Zeeland anordnade Löfven en pressträff. Men inte när många fler kristna dödades i jihadterror på Sri Lanka på påskdagen i år. Sex gånger fler människor dödades på Sri Lanka än på Nya Zeeland. Är kristnas liv mindre värda än muslimers?

Löfvens märkliga löfte om att aldrig kritisera islam väcker frågor. Finns det någon annan religion han aldrig kommer att kritisera? Varför just islam? Är det för att islam är bättre än andra religioner? I så fall, vad gör den bättre och i mindre behov av kritik?

För när man tittar på samhällen där islam har stort inflytande så ser det inte bra ut. Får man inte undersöka om förtrycket, bristen på demokrati och förnuftets svaga ställning i dessa länder har något med islam att göra?

Dessutom undrar jag hur mycket Löfven vet om islam för att kunna säga att han respekterar den religionen. Vad exakt i Koranen och i profeten Muhammeds gärning är det han respekterar? Skulle han kunna nämna något?

Jag är tveksam och tror att det rör sig om en tom artighetsfras, ungefär som när västerländska politiker säger att islam är ”fredens religion”. Det handlar bara om att fjäska för muslimer, inte om någon respekt som bygger på förståelse och kunskap.

Det finns en annan sak med Löfvens uttalande som är svårt att begripa. Det verkar som att hans löfte att aldrig kritisera islam beror på hans förmenta respekt för religionen. Ja, det verkar som att han säger att eftersom han, och regeringen, respekterar islam så pass mycket, så kommer de aldrig att kritisera islam. Detta är också märkligt.

Om det nu är så att han verkligen respekterar islam så mycket, borde han då inte – av välvilja – kritisera islam med tanke på hur mycket förtryck, terror och annat djävulskap som sker i dess namn. Alltså kritisera islam för att hjälpa islam. För om islam fortsätter se ut som det gör idag, så kommer allt färre människor i världen att hysa respekt för religionen.

Ex-muslimerna, muslimer som lämnat islam, är en växande grupp. Jag tillhör själv den gruppen. I många islamiska länder lever ex-muslimer farligt just eftersom myndigheterna där inte tillåter en kritiskt diskussion om islam.

Jag skulle vilja upplysa Löfven om att islamkritiken är lika gammal som islam. De första kritiska uttalandena om islam finns faktiskt bevarade i Koranen. Profeten Muhammed var kontroversiell redan i sin livstid och enligt legenderna var det många i Arabien på hans tid som ansåg att hans anspråk på profetskap bara var bluff och båg.

Även i Sverige ökar otryggheten för ex-muslimer på grund av det ökande antalet fanatiska muslimer i vårt land – ett resultat av Löfven och andras så kallat ”humana” invandringspolitik och ansvarslösa mångkulturalism. När ex-muslimen Mona Walter i augusti 2015 besökte det mångkulturella Rinkeby började ett antal unga män skrika ”Det här är inte Sverige!” och ”Hora!” och jagade iväg henne.

Islam är inte bara en angelägenhet för muslimer – den påverkar andras liv. Islams lagar mot hädelse påverkar även icke-muslimer som ofta på lösa grunder anklagas för ”islamofobi” och ”rasism”.

Vi som inte är muslimer kan inte heller riskfritt avbilda profeten Muhammed, trots att vi inte tror att han var någon profet eller att någon gud förbjudit att han avbildas. Om jag vill göra illustrerad bok om världens religioner eller om arabernas historia gör jag bäst i att utesluta Muhammed. Detta är en anpassning till sharia, islams lagar, och borde få kritiseras.

En tidning som publicerar en nidbild av Jesus riskerar inte att stormas av terrorister och få hela sin redaktion massakrerad – så som skedde på tidningen Charlie Hebdos kontor i Paris år 2015.

Efter den islamistiska jihadterrorn på Sri Lanka denna påsk skrev Löfven ett inlägg på Facebook där han varnade, inte för den islamistiska terrorismen, utan för ”hatet”. Det här är ett vanligt predikotema bland västerländska politiker efter varje terrorattack: mera handhjärtan och mera av ”we shall overcome-anda”. Borde inte utplånandet av den islamistiska terrorismen vara högre prioriterat?

Och vilka är det egentligen som tillåter att detta hat sprids i Sverige? Alltså det islamistiska hatet som låg bakom så många kristnas död på Sri Lanka, och på så många andra ställen i världen. Jo, det är Löfven och hans gelikars så kallade ”humana” massinvandringspolitik och ansvarslösa mångkulturalism.

Löfvens regering kommer ytterligare att bidra till att öka detta hat genom att släppa in hundratals IS-jihadister i vårt land. Kommer kyrkorna i Sverige att attackeras av jihadister i framtiden? Risken finns att kristna, och andra icke-muslimer samt ex-muslimer, kommer att leva i allt större otrygghet i takt med att Sverige islamiseras.