Stena Lines färja M/S Skåne som trafikerar Tyskland-Trelleborg har i flera månader varit kontaminerad med vägglöss. Rederiet har dock fram tills nu valt att mörka lusangreppet och fortsätta ha färjan i drift eftersom man anser att den utgör ”en viktig del av infrastrukturen”. M/S Skåne transporterar bland annat asylsökande migranter på väg upp genom Europa till Sverige.

Det var efter att passagerare lagt märke till löss i bland annat kafeterian som mörkläggningen avslöjades. På Stena säger man sig inte veta hur länge fartyget varit lusangripet men professionella bedömare på saneringsföretaget Anticimex anser att det rör sig om flera månader.

Löss har hittats i ett stort antal hytter. Hur många passagerare som ovetande fått med sig vägglössen hem är oklart. Även under det pågående saneringsarbetet fortsätter Stena att köra färjan som vanligt och har endast stängt av de delar av fartyget där löss hittills påträffats.

– Det har inte funnits några riktlinjer från dem [Anticimex] att vi inte kan ha passagerare ombord. Det här har skötts under gång, förklarar Stenas presschef Jesper Waltersson för Sydsvenskan på frågan om varför man inte tagit färjan ur drift.

– Man får komma ihåg att våra färjor är en viktig del av infrastrukturen. Det är frakt som måste komma fram och även passagerare som är beroende av den. Vi har gjort bedömningen att det inte finns skäl att ställa in några turer.

Waltersson försvarar också att man lagt locket på och inte informerat passagerarna:

– Det där är en balansgång. Skulle vi ha gått ut med larm om att det fanns löss ombord skulle det kanske ha skrämt upp mer än vad det hade varit nödvändigt.

Stenas presschef erkänner att mörkläggningen kan leda till spridning av löss till passagerarnas bostäder men anser ändå att det varit rätt att inte säga något:

– Så kan det ju vara såklart. Men vi har spärrat av de områden där man hittat löss för att verkligen minimera risken att det skulle ske.

Den nu pågående saneringen är bara den första åtgärden av två. Ytterligare en sanering måste genomföras om cirka en vecka för att säkerställa att fartyget är fritt från löss. Det finns också risk för att löss påträffas på andra delar av färjan eller infekteras med löss på nytt av passagerare som har ohyran med sig i bagaget.

Uppdatering:

I en kommentar till Samhällsnytt förnekar Stenas presschef Jesper Waltersson att rederiet skulle haft kännedom om lusangreppen under så lång tid som flera månader. ”Vi larmade Anticimex så fort vi fick kännedom” skriver Waltersson. Han dementerar däremot inte uppgifterna om att bolaget underlåtit att informera passagerarna och inte tagit färjan ur drift trots kunskap om situationen.