➤ Stockholmsförorten Bromma har figurerat flitigt i medierna den senaste tiden på grund av att spektakulära grova brott utspelat sig där. Färsk statistik visar nu också att bostadsinbrotten ökat kraftigt, med mer än 20 procent på bara ett år.

Samhällsnytt har i närtid rapporterat om ett väpnat villainbrott där en mor och dotter bakbands i hemmet och bland annat två dyra bilar stals. Vi har också rapporterat om en skottväxling mellan två fordon som utmynnade i att en person sköts ihjäl.

I delar av Bromma bor relativt inkomststarka grupper, vilket drar till sig såväl svenska tjuvars som utländska ligors uppmärksamhet eftersom man vet att man här kan komma över värdefullt gods. Kurvan för bostadsinbrott pekar stadigt uppåt.

Det är inte ovanligt att villaägare i Bromma fått ovälkommen påhälsning av inbrottstjuvar flera gånger de senaste åren. SVT berättar i ett reportage om Sara som utsatts för inbrott tre gånger på kort tid. Vid ett av tillfällen fick Sara hela bostaden tömd.

I reda tal räknat har polisen i Bromma fått 392 inbrott och inbrottsförsök på sitt bord i år, de flesta i villor och radhus. Detta parallellt med att polisen också överhopas med mord och grova våldsbrott och brottas med knappa resurser och personalbrist.