Av de nästan 4 000 fall där migranter påstått sig vara minderåriga men vars ålder ifrågasatts, visade sig över hälften i själva verket vara vuxna.

Sedan 2015 har den brittiska staten undersökt 3 755 fall där migranter hävdat sig vara barn. 2 203 stycken var över 18.

Samtidigt tros mörkertalet vara stort då myndigheterna inte undersöker dylika fall såvida inte ”barnet” i fråga tros vara ”signifikant” äldre än 18.

Enligt en talesperson för inrikesdepartementet försöker man nu att reparera landets trasiga asylsystem för att göra det orubbligt och rättvist. Man vill också förhindra att systemet missbrukas medan det samtidigt visar medlidande för de som verkligen behöver hjälp via säkra och legala kanaler.

Bidrag incitament för fusk

I dagsläget får barn som flyr krig, humanitära kriser eller terrorism finansiellt stöd fram till 25 års ålder. De som är över 18 får också finansiell assistans men mycket lägre, vilket man tror är en av anledningarna till det utbredda fusket.

I oktober fick ett fall med ett påstått flyktingbarn som fått plats på en skola stor uppmärksamhet i Storbritannien då många föräldrar menade att denne såg ut att vara i 40-årsåldern.