EU:s senaste taxonomiförslag riskerar att slå hårt mot stora delar av de svenska elnäten. I EU:s förslag om normer för så kallade miljövänliga och klimatsmarta investeringar nämns inte ens de regionala och lokala elnäten, trots att syftet med förslaget till taxonomin är att lotsa investerare till hållbara investeringar.

Det handlar om hela 65 procent av det svenska elnätet, som alltså inte finns med i det läckta utkastet till ramverk för EU:s så kallade gröna taxonomi. Detta trots att det lokala elnätet enligt regeringen är en ”grundläggande bärare av fossilfri grön el” i landet, något man fastslog i ett inslag i SR.

Syftet med taxonomin är att underlätta för investerare att hitta så kallade klimatmässigt hållbara investeringar. Om förslaget antas kommer det bli svårt att få investerare intresserade av den svenska elmarknaden.

LÄS ÄVEN: Elpriser kan CHOCKHÖJAS – igen

De lokala och regionala elnäten plockats bort ur förslaget

Enligt Emma Wiesner (C), ledamot i Europaparlamentet, har de lokala och regionala elnäten medvetet plockats bort.

– Det som har hänt i det senaste förslaget är att man har plockat bort region- och lokalnät. Det är bara stamnät och stamnätsbyggnaden som anses vara en viktig pusselbit, förklarar hon i inslaget.

LÄS ÄVEN: Trots kraftiga subventioner går vindkraftsverk med förlust

Riskerar leda till dyrare el

Från elbranschens sida ser man nu en risk att detta leder till fördyringar. De lokala och regionala elnäten har idag en sträcka på över 30 000 kilometer och uppges vara i stort behov av upprustning.

– Det skulle bli dyrare att anförskaffa kapital för att kunna genomföra de här investeringarna, konstaterar Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknik på branschorganisationen Energiföretagen.

Varför så stora delar av det svenska elnätet plockats bort ur EU:s förslag framkommer inte i statsradions reportage.