➤ En färsk undersökning genomförd av Brottsförebyggande rådet, Brå, påvisar stora geografiska skillnader för hur stor risken är att bli utsatt för brott som misshandel, rån och våldtäkt. På orter med en mer traditionell demografisk befolkningssammansättning är brott av detta slag ovanliga. Regioner där befolkningen utgörs av en mer globalt differentierad mix sticker tvärtom ut som högriskområden.

I studien, som kallas NTU Lokal, är beställd av polisen och bygger på ett underlag av 80.000 personer, framhålls småländska Ljungby, värmländska Torsby och lappländska orter som Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Lycksele som exempel på platser där det fortfarande är tryggt att bo vad gäller risken att bli utsatt för ett våldsbrott. Malmö utpekas tvärtom som landets största riskområde.

Skillnaderna beskrivs som ”anmärkningsvärt” stora. Vad gäller exempelvis våldtäkt, är risken mer än fem gånger så stor för kvinnor i Malmö jämfört med Ljungby. I Malmö har var sjätte kvinna blivit utsatt för ett sexualbrott. I Ljungby är motsvarande siffra en av trettio.

Vill inte spekulera om orsaker
Anders Karlsson, som är lokalpolischef i Ljungby och intervjuas av SVT om undersökningen, vill inte spekulera i vad skillnaderna beror på mer än att det kan ha att göra med skillnader i tillit mellan invånarna. I övrigt menar han att det är ”en närmast filosofisk fråga” att finna svaret på.

Norra Malmös lokalpolischef, Andy Roberts, tycker det är bra att Brå på det här sättet redovisar geografiskt differentierad statistik. Han vill emellertid att siffrorna bryts ned ytterligare så att man kan se exakt vilka stadsdelar det är som sticker ut i brottshänseende. Då ges ”möjlighet att göra mer precisa kirurgiska ingrepp”.

Roberts nämner inte vilka områden i hans eget polisdistrikt där det kan finnas särskilt behov av sådana ingrepp. Han preciserar inte heller vad dessa mer konkret kan bestå i.

Inte heller justitie- och inrikesminister Morgan Johanson (S) vill i en kommentar till SVT resonera kring vad som kan ha gått snett i Malmö. Johansson slår dock resolut fast att ”oavsett var du bor i landet ska du kunna känna trygghet”.