Svenska storbanker har under året portat ett flertal spelbolag, trots att de arbetar under svensk licens. Spelbolagen har fått sina konton avslutade och sedan nekats öppna nya konton hos andra svenska storbanker.

Spelbolagen är beroende av att inneha svenska företagskonton för att få tillgång till bland annat Bank-id och Swish. Konkurrensverket arbetar nu med ett par ärenden som härrör ur klagomål från spelbolag om hur de motarbetas av de fem största bankerna i Sverige: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Konkurrensverkets sammanfattning av klagomålen gör gällande att ”Anledningen till att de har nekats ett företagskonto har berott på bankernas beslut att inte arbeta med spelbolag. Spelbolaget har dock förstått att beslutet inte gäller samtliga licenserade spelbolag eftersom företag som Svenska Spel och ATG fortsatt erbjuds svenska företagskonton”.

LÄS ÄVEN: Mira Aksoy vårdades för cancer på sjukhus – då stängde Swedbank hennes bankkonto

Blockeras trots svensk licens

– Vi upplever att det är någon typ av generellt beslut från de svenska bankerna, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare på Branschföreningen för onlinespel (BOS) till DI.

BOS företräder uteslutande spelbolag som innehar svensk licens och alltså är godkända av Spelinspektionen. Trots detta har ett flertal av föreningens medlemmar drabbats av storbankernas blockad.

LÄS ÄVEN: Så här tog bankerna makt över mänskligheten

Bankerna nekar till anklagelserna

Samtidigt förnekar bankerna att det skulle röra sig om en koordinerad aktion eller att det skulle finnas ett generellt beslut om att inte erbjuda spelbolag samma service som andra företag. Istället hävdar de att om ett spelbolag förvägras vara kund, eller inte längre erbjuds vissa tjänster, så har beslutet fattats utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Flera av bankerna hänvisar till deras ansvar att förhindra brottslig verksamhet, som exempelvis penningtvätt, uppger DI.

– Vi har en restriktiv hållning till spelbolag, då spelbolagssektorn generellt bedöms ha en högre risk. Om en befintlig kund under en löpande affärsrelation inte uppfyller bankens kundkännedomskrav, eller att risken bedöms bli för hög, kan banken vidta åtgärder som att begränsa produktutbudet eller avveckla kunden. Sådana åtgärder sker alltid från fall till fall, säger Viktoria Aastrup, presschef på Handelsbanken.

LÄS ÄVEN: Trots kris – storbankerna badar i pengar

Konkurrensverket går på bankernas linje

Konkurrensverket har beslutat att inte gå vidare med en fördjupad undersökning i ett fall som avslutades tidigare i veckan. Av beslutet framgår att Konkurrensverket inte anser att det finns några ”tydliga indikationer” på att bankerna koordinerat sitt agerande gentemot de spelbolag som förekommit i utredningen. Därför anses heller inte att något tillräckligt allvarligt konkurrensproblem föreligga för att motivera en fortsatt utredning.

För fyra år sedan kopplades samtliga fem storbanker till omfattande rysk penningtvätt som pågick mellan åren 2010 till 2014, då minst 180 miljarder kronor tvättades.