➤ Virginia Raggi – representant för det italienska vänsterpartiet ‘Movimento 5 Stelle’, M5S, och sedan juni 2016 vald till borgmästare i Rom – har svårt att inte ställa till det för sig. Åtskilliga gånger har hon beskyllts för inkompetens i sitt sätt att styra den italienska huvudstaden.

Efter att hon beslutat omplacera invånarna i de romskrumänska lägren och gett dem motsvarande 8000 kronor i månaden för att lämna lägren och upp till motsvarande 50.000 kronor för att starta en affärsrörelse, efter att hon sparkat ut “våldsamma” italienska familjer och ersatt dem med migranter som getts framskjutna placeringar på rådhusens väntelista och definierat det hela som lagligt, tog Roms borgmästare fram en beredskapsplan för att sprida ut migranterna över hela territoriet.

På så sätt föddes den så kallade ”spridda gästfrihetsmodellen”, genom vilken familjer i Rom ges möjlighet att inhysa en flykting och för detta erhålla motsvarande 10.000 kronor per månad. Roms administration underströk att detta är en vanlig och framgångsrik lösning som redan tillämpats sedan en tid tillbaka i norra Europa.

Många betraktade Raggis förslag som oansvarigt. Man menar att hon inte verkar ha insett att situationen sedan länge är spänd mellan Roms invånare och migranterna och att den försämras kontinuerligt. Tålamodet hos många av Roms invånare är slut vad gäller att leva med så många migranter och asylsökare som kräver fler och fler rättigheter. Varje dag rapporterar media om upplopp, sittstrejker, protester i stadens samtliga distrikt och konflikter.

Baserat på en beräkning gjord av ledaren för högerpartiet ’Fratelli d’Italia’, Giorgia Meloni, på ett totalt belopp om motsvarande 2,2 miljarder kronor som Roms kommun spenderar på sociala tjänster, går 1,4 miljarder till asylsökande migranter och 210 miljoner till de rumänska romerna. Övriga grupper, dvs. funktionshindrade, fattiga och äldre italienare m.fl. får dela på 590 miljoner.

Källor: www.secoloditalia.it, www.romait.it, www.agi.it