Den från antiken mytomspunna grekiska ön Lesbos är idag mer känd som ankringsplats för människosmugglares båtar och de problem och konflikter som uppstått i samband med den trafiken. Nu rapporteras att ett stort korsmonument på den grekisk-ortodoxt kristna ön har jämnats med marken. Detta efter att en grupp som säger sig vilja främja interkulturell samexistens hävdat att korset kan uppfattas som stötande för de i huvudsak muslimska båtmigranterna.

Korsmonumentet uppfördes på Apellis klippor, nedanför slottet Mytilene, till minne av människor som dött i havet utanför. Enligt den lokala samexistensgruppen var korset dock tvärtom stötande eftersom många som drunknat och många migranter som befinner sig på ön inte är kristna.

Enligt lokaltidningen på ön ska gruppen också ha fått stöd från vissa hjälporganisationer som uttryckt liknande negativa åsikter om det korsformade minnesmonumentet. Ett brev skickades till öns hamnminister och borgmästare, i vilket samexistensgruppen hävdade att korset placerats där för att avskräcka migranter från att simma.

I brevet påstods att initiativtagarna till att uppföra monumentet var ”aspirerande korsfarare” med rasistiska och intoleranta motiv och att dessa missbrukat det kristna korset som ska vara en symbol för kärlek och uppoffring. Man krävde därför att monumentet skulle rivas.

Så skedde också. Bara några dagar senare, nattetid, jämnades hela monumentet med marken. De demolerade resterna av korset ligger kvar som bråte på platsen.

Samexistensgruppens attack mot monumentet och rivningen av det har väckt starka reaktioner hos stora delar av lokalbefolkningen som anser att tilltaget går emot de kristna religiösa trosuppfattningar som delas av en majoritet av invånarna på ön.

Även i Sverige har starka reaktioner riktats mot att lokaler, även kyrkor, rensats på kristna symboler för att inte riskera provocera muslimska migranter.