I ena änden driver regeringen på för att ersätta fossilt med el. I den andra har man lagt ned stora delar av elproduktionen och underlåtit att bygga ut infrastruktur för eldistribution. Nu införs en ny straffavgift för den som förbrukar mycket el vid tider på dygnet då belastningen på elnätet är stor.

Den el som produceras sedan flera kärnkraftverk stängts i förtid och som ska distribueras i det underdimensionerade elnätet räcker inte till de tider på dygnet då förbrukningen är som högst. Man vill nu förmå flera att flytta sin elförbrukning till andra tider på dygnet då nätet är lägre belastat. Den som inte gör det straffas med en ”effektavgift”.

Avgiften drabbar framför allt den som bor i villa och radhus och har eluppvärmning av bostaden och dessutom elbil som ska laddas. Störst kaos med att få elen och nätet att räcka till råder i Stockholm, Göteborg och Skåne. Än så länge är det frivilligt för elbolagen att införa avgiften men i de här regionerna kan det bli obligatoriskt.

Svårt att veta hur stor avgiften blir

Hur stor avgiften blir är svårt för konsumenten att förutse då den sätts fortlöpande utifrån den timme under debiteringsperioden som kunden haft sin högsta elförbrukning.

Göteborg Energi är ett av de bolag som infört avgiften. Där hävdar man att det inte är ett sätt att smyghöja elpriset och att andra avgifter ska sänkas så att endast de kunder som syndar genom att förbruka el på ”fel” tid på dygnet straffas.

Konsumenterna ska fostras till nytt elbeteende

Det man i stället hoppas tjäna pengar på är att slippa bygga ut elnätet så mycket. I stället ska konsumenterna fostras och vänjas vid bristerna i tillgången på el och nätkapacitet och läras anpassa sin förbrukning till det.

– Vi måste lära oss att använda elnätet bättre. Jag tror att många svenskar kommer att få lära sig räkna med effektavgifter, säger Johan Carlsson, jurist och projektledare på Energimarknadsinspektionen, i en kommentar till GP om införandet av den nya ekonomiska piskan.

Samtidig elbrist och ökad efterfrågan skapar ”utmaningar”

Stora utmaningar finns i att klara elförsörjningen när allt fler bosätter sig i storstadsområdena och en ökande andel av personbilsparken blir eldriven. Regeringen har också skänkt bort stora delar av kapaciteten till IT-jättar som Google och Facebook i hopp om att det ska generera arbetstillfällen i Sverige, förhoppningar som inte har infriats.

Framför allt är det ökande antalet svenskar som skaffar elbil som måste skolas om med straffavgifter för att elen och nätet ska räcka till och bristerna inte göra sig alltför påminda.

– Fler och fler av våra kunder köper en elbil. De laddas med ganska hög effekt. Om många kommer hem samtidigt och laddar samtidigt, då kommer elnätet inte att räcka till, säger Lars Edström på Göteborg Energi till GP.

Dyrare matlagning, tvätt och bastubad

Men även den som elsyndar genom att använda exempelvis ugnen, tvättmaskinen och bastun för mycket ska få smäll på fingrarna i form av en saltad elräkning. För den som bor i hyres- eller bostadsrätt i flerfamiljshus blir det lite lindrigare. Där finns i nuläget bara planer på straffavgift för parkeringsplatsernas laddstolpar.

Den förda energipolitiken har lett till att Energimarknadsinspektionen har en tung arbetsbelastning med att ta fram regler, pålagor och avgifter som kan få svenska folket att rätta munnen efter matsäcken. Att ha full tillgång till el alla tider på dygnet är inte längre någon självklarhet för vare sig hushåll eller företag, något som tidigare förknippats med länder i tredje världen.

– Detta kommer att innebära stora förändringar för vissa människor. Det kommer att bli en omställningsperiod, där företagen måste ha en bra kommunikation med kunderna, förklarar Carlsson på Energimarknadsinspektionen för GP.