I slutet av mars dömdes Muhammad Hussaini från Afghanistan för den oprovocerade knivattack på Medborgarplatsen i Stockholm som var nära att kosta polismannen Ted Eriksson livet. Trots att Muhammad konstaterats ha ljugit om sin ålder och nu är registrerad som 25 år gammal, väljer hovrätten att fastställa tingsrättens dom med den straffrabatt som medgetts utifrån den tidigare åldersuppgiften 18 år.

Det var den 31 augusti förra året, i samband med den stora ”sittstrejk” som afghanska unga män som fått avslag på sina asylansökningar anordnade, som Muhammad av okänd anledning och helt oprovocerat knivhögg den patrullerande polismannen Ted Eriksson. Om hugget bara tagit en aning annorlunda kunde det ha varit dödligt eller resulterat i total förlamning.

Muhammad tillhör den grupp av så kallade ensamkommande flyktingbarn som befunnits vara vuxna och sakna asylskäl men som i ett kritiserat riksdagsbeslut nyligen beviljades amnesti och nu får stanna i Sverige för att här läsa in en gymnasieutbildning. Han har emellertid dömts till utvisning för det brott han begått och omfattas därför inte av amnestin.

Däremot slipper Muhammad den strängare påföljd han skulle ha fått om tingsrätten dömt honom som 25 år gammal i stället för 18. Det har hovrätten i Stockholm beslutat efter att tingsrättsdomen överklagats.

LÄS MER: Fem års fängelse och utvisning för ‘ensamkommande’ som knivhögg polisman

Åklagaren hade yrkat på 10 års fängelse men tingsrätten ansåg att 5 års fängelse räckte, detta på grund av Muhammads låga ålder. Praxis finns att ge en substantiell straffrabatt för gärningspersoner mellan 18 och 21 års ålder. Trots att Muhammad fått sin ålder uppskriven till 25 år väljer hovrätten att fastställa den rabatterade påföljd som grundar sig på åldersuppgiften 18 år.

Rättegången i hovrätten sköts upp specifikt med hänvisning till att Muhammads verkliga ålder först skulle fastställas. Men när detta nu skett har hovrätten ändå valt att bortse från uppgiften och inte väga in den vid bestämmande av påföljden.

Såvida inte fallet tas upp och ändras av Högsta domstolen kommer Muhammad således att få avtjäna 3 år och 4 månader i fängelse efter att strafftiden ytterligare förkortats till de två tredjedelar av utdömd påföljd som är praxis i Sverige.

Däremot höjer hovrätten det skadestånd Muhammad ska betala till Ted Eriksson, från 100 000 kr till 125 000 kr. Då Muhammad saknar tillgångar och ska utvisas efter avtjänat straff blir det skattebetalarna via Brottsoffermyndigheten som permanent får stå för beloppet.