35 år efter olyckan i Tjernobyl, och man 2016 placerade reaktorn under en enorm nybyggd sarkofag, har en ny potentiell fara dykt upp – denna gång underifrån.

Efter olyckan den 26 april 1986 byggdes hastigt en sarkofag runt reaktor fyra. Den har under åren förstärkts men anses ha gjort sitt. 2016 placerades en ny sarkofag över byggnaden som är stor som två fotbollsplaner, högre än frihetsgudinnan och väger 36 000 ton samt sägs ge ett skydd i 100 år.

LÄS ÄVEN: Tjernobyl kan bli uppsatt på Unescos världsarvslista

Men nu kan nya problem vara på gång. I samband med olyckan 1986 smälte stora mängder kärnbränsle, skrot och grafitstavar ihop med den sand som användes vid släckningsarbetet vilket blev till en enorm klump av pyrande lava. Denna rann ner i reaktorns källarutrymmen och stelnade där. Där har ett sprinklersystem som duschat lavaklumpen med gadoliniumnitrat bromsat de radioaktiva processerna.

Under den senaste tiden har de mätinstrument som övervakar reaktorn börjat visa förhöjda mängder neutroner som kommer från ett utrymme dit sprinklersystemet inte når. Än så länge är stegringen så pass långsam att Ukrainas strålsäkerhetsmyndighet ISPNPP har några är på sig att utreda hur man ska hantera problemet. ”Men vi kan inte utesluta risken för en olycka”, säger en talesperson för ISPNPP.

Robot kan skickas in

Då strålningen är för stark för att människor ska kunna arbeta vid reaktorn är en möjlighet att skicka in en robot som kan borra långa hål ned till lavaklumpen för att sedan föra in någon form av kontrollstavar som bromsar reaktionen.

LÄS ÄVEN: Svamp som äter radioaktiv strålning påträffad i Tjernobyl

Man bedömer dock att riskerna för en lika stor olycka som för 35 år sedan är liten. Däremot kan lokala problem inuti sarkofagen uppstå som försvårar planerarna på att längre fram flytta resterna till ett säkert slutförvar.