Plagiat och andra former av akademiskt fusk är ett problem på landets högskolor. Varje år stänger universitetens disciplinnämnder av ett ansenligt antal studerande som avslöjats med att åka snålskjuts på andras arbete. På studentkårerna i Lund och Malmö vill man emellertid etablera ett annat synsätt på fuskarna som utsatta personer som lider av psykisk ohälsa och stress och mår väldigt dåligt. Dessa ska nu erbjudas stöd och hjälp.

Statstelevisionen har talat med Emma Klingspor, som är studentombud på Lunds universitet. Hon vill lindra lidandet för de studenter som stängts av efter att ha fuskat på högskoleutbildningarna. Enligt Klingspor och SVT är det inte bristande hederlighet utan psykisk ohälsa och stress som är den bakomliggande orsaken till fuskandet.

Beroende på omständigheter varar en avstängning för akademiskt fusk i mellan en vecka och ett halvår, ”men lidandet för den enskilde studenten kan pågå mycket längre än så” skriver SVT-reportern Johanna Olofsson och tillägger att det är en ”situation som förvärras när studenterna stängs av från undervisningen”.

Att fuska är enligt Public Service-aktören den enda och ”sista utvägen för pressade studenter” om man ska klara studierna. Men nu finns stöd att få för fuskare som mår dåligt, detta i form av engagerade representanter inom högskolornas studentorganisationer.

– Det värsta är väntan. Väntan från det att man blir anmäld till att man blir kallad till disciplinnämnden kan vara upp emot sex månader. Under den perioden tampas man väldigt mycket med stress och press och skam och då kan man må så himla dåligt att det går ut över studierna, förklarar Emma Klingspor.

Hon framhåller även att avstängningen kan få långtgående praktiska och ekonomiska konsekvenser för den som fuskat. För fuskare som är gäststuderande kan det dessutom påverka möjligheten att stanna i Sverige.

– Det kan få långtgående effekter och indraget CSN. Och är man internationell student och inte tar sina poäng så kan man få lämna Sverige för att man inte lever upp till de krav som Migrationsverket har, säger Emma Klingspor till SVT.

Hon får medhåll från Jenna Pystynen som är kårordförande på Studentkåren Malmö. Vid sidan av stress och psykisk ohälsa menar hon att fusket kan hänföras till rent oförstånd – många studenter begriper inte eller känner inte till att man inte får plagiera andras arbeten. Hon tror inte att någon fuskar av egennyttiga skäl.

– Jag tror att de bakomliggande orsakerna är att man inte vet vad som är plagiering och vad som inte är plagiering. Så man behöver ha mycket tydligare instruktioner och stöd i det akademiska skrivandet, säger hon i en kommentar till statstelevisionen.