Smålands nation är en av Lunds universitets största studentnationer med anor från sent 1600-tal. Under lång tid präglades den av värdekonservativa och borgerliga ideal, men sedan den på 70-talet blev socialistisk har utvecklingen gått i en annan riktning. Nu ligger fokus på frågor som feminism, veganism, hbtq och antirasism.

Under de senaste veckorna har Smålands nation genomfört återkommande separatistiska evenemang, skriver Fokus, ett fenomen man importerat från USA där så kallad kritisk rasteori är kontroversiellt och utskällt. Under Donald Trumps presidentskap uppmanades landets departement och statliga byråer att sluta med Critical Race Theory.

LÄS ÄVEN: Trump stoppar rasistisk vänsterindoktrinering

I ”kritiska vithetsstudier” tolkas världen utifrån premissen att vithet per definition innebär privilegier och överordning. Vissa menar att kritiska vithetsstudier är en ny gren av marxism där klasskampen ersatts av en etnisk kamp.

Under en brunch tilläts bara ”people of color”, alltså icke-vita. Samtidigt betonade man att alla var välkomna oavsett könsidentitet eller sexuell orientering – bara hudfärgen var den korrekta.

Vita allierade

Den rassegregerade brunchen syftade till att fungera som ”läkande sessioner” i en ”säker och välkomnande miljö”, vilket man menar behövs då Sverige påstås vara ett av de mest rasistiska länderna i världen. Enbart vita kan enligt samma logik vara rasister.

Efter att en grupp ”people of color” på nationen beklagat sig över termen ”antirasist” har man beslutat att sluta kalla sig det, detta då man menar att det är en etikett som bara vita använder för självidentifikation och värdesignalering. Numera är man i stället ”vita allierade” åt people of color.

Nyligen anordnade man även en demonstration och då var det i stället ”cis-män”, alltså en man som också identifierar sig som det – motsatsen till transperson, som inte var välkomna.

LÄS ÄVEN: Rasbiologin tillbaka i Sverige – hudfärg i fokus för nya universitetskurser