Memorandum
Utrikes

Trump stoppar rasistisk vänsterindoktrinering

Publicerad 9/6/2020
Annons

I ett PM från Vita Huset uppmanas departement och statliga byråer att identifiera och avbryta alla kurser i Critical Race Theory (CRT), kritisk rasteori på svenska, för statsanställda. Anledningen är att de ses som antiamerikanska och skapar splittring raser emellan. 

”Presidenten har uppmärksammats om att verkställande myndigheter har lagt åtskilliga miljoner dollar av skattebetalarnas pengar på att ’utbilda’ statsanställda till att tro på splittrande antiamerikansk propaganda”. Så lyder första paragrafen i en promemoria från Vita Huset som riktar sig till cheferna för USA:s alla departement och byråer.

Bland annat lyfts exempel fram där anställda på olika myndigheter tvingats delta i kurser där de fått höra att ”i stort sett alla vita bidrar till rasism”, andra har avkrävts erkänna att de ”gynnas av rasism”. Ytterligare exempel som nämns från de omnämnda utbildningarna är att både konceptet om Amerika som möjligheternas land och idén om att den som är mest kvalificerad för ett jobb bör få det har rasism inbyggda i sig.

Promemorian klargör att dessa utbildningar inte bara går tvärt emot de värden USA har stått för sedan landet grundades, de skapar dessutom splittring och motsättningar bland de statsanställda. ”Detta är oacceptabelt”, skriver Russel Vought, chef för förvaltning och budget vid Vita Huset som författat texten.

Fake news från SVT

Skattefinansierade och officiellt politiskt oberoende SVT väljer att hävda att ”Trump stoppar utbildning mot rasism”, vilket är en felaktig uppgift eller så kallad fake news.

LÄS ÄVEN: Trump kan dra in skatteförmån för universitet som sysslar med vänsterindoktrinering

Vought skriver att ”presidenten och hans administration är dedikerade till rättvis och lika behandling av alla individer i USA” och att ”som arbetsgivare är regeringen stolt över att ha anställda från alla raser, etniciteter och religioner”. Detta är anledningen till att utbildningar som syftar till att skapa splittring hos de anställda inte kan accepteras, förklarar han.

Cheferna för de olika departementen uppmanas nu identifiera kurser i Critical Race Theory (CRT) som propagerar för att ”USA är ett i grunden rasistiskt och ondskefullt land” eller utbildningar som hävdar att ”någon ras eller etnicitet till sin natur är rasistisk eller ond” och riva kontrakten.

Vänsterorienterad rasistisk socialfilosofi

Critical Race Theory (CRT) är en vänsterorienterad rasistisk socialfilosofi som uppstod på 1980-talet i USA. Enligt Breitbart är CRT den intellektuella grunden för Black Lives Matter, Antifa och andra radikala vänsterorganisationer som nu härjar i USA.

Filosofin utgör så kallad normkritik och kritiserar samhälle och kultur ur ett rasperspektiv. Syftet är att försöka avslöja och utmana rådande maktstrukturer. Tankar om ”vitt privilegium”, att USA är uppbyggt på rasistisk grund och att alla vita är skyldiga till rasism oavsett om de är medvetna om det eller ej, härrör ur CRT.

authorimage

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
660Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons