En ny vetenskaplig rapport utmanar idén om att covid-19-vaccin har förhindrat dödsfall. Detta efter att forskare bedömt dödlighet av alla orsaker i 17 länder och fann att vaccinerna inte hade någon gynnsam effekt på att minska dödligheten. Vad forskarna i stället kunde konstatera var att oöverträffade toppar i hög dödlighet av alla orsaker i varje land – särskilt bland den äldre befolkningen när covid-19-vacciner användes – sammanföll med lanseringen av tredje och fjärde påfyllnadsdoserna.

Rapporten som publicerades i september av Correlation Research in the Public Interest kvantifierade dödlighetsfrekvensen för vaccindoser (vDFR) för alla åldrar – vilket är förhållandet mellan antagna vaccininducerade dödsfall och vaccindoser som levereras i en given population.

LÄS ÄVEN: Nobelpriset till covidvaccinen

Efter att ha analyserat mortalitetsdata beräknade forskarna en genomsnittlig dödlig toxicitet för alla åldrar genom injektion av vDFR på ett dödsfall per 800 injektioner i alla åldrar och länder. Detta motsvarar 17 miljoner covid-19-vaccinrelaterade dödsfall över hela världen från 13,25 miljarder injektioner fram till den 2 september 2023.

”Detta skulle motsvara en massiv iatrogen händelse som dödade (0,213 ± 0,006) % av världens befolkning (en död per 470 levande personer på mindre än tre år) och som inte mätbart förhindrade några dödsfall”, säger författarna.

1 000 gånger högre risk

Den totala risken för dödsfall orsakad av covid-19-vacciner är 1 000 gånger högre än vad som tidigare rapporterats i data från kliniska prövningar, övervakning av biverkningar och dödsorsaksstatistik som erhållits från dödsintyg.

Dödlighet av alla orsaker för en befolkning under en viss tidsperiod är den mest tillförlitliga informationen för att upptäcka och epidemiologiskt karakterisera händelser som leder till dödsfall och för att mäta effekten på befolkningsnivå av varje ökning eller minskning av dödsfall oavsett orsak.

LÄS ÄVEN: Regeringen köper in modifierat covid-vaccin för miljardbelopp

”Dödlighet av alla orsaker är en bra funktion att använda i statistiska medicinska analyser eftersom det inte finns någon tvetydighet i huruvida någon har dött eller inte,” säger Stephanie Seneff, senior forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), i ett mejl till The Epoch Times.

”Det är mycket oroande att dessa författare har funnit en konsekvent trend bland 17 länder som visar en signifikant ökning av dödlighet av alla orsaker som sammanfaller med omfattande covid-vaccinutrullning. Deras uppskattning av ett dödsfall för varje 800 injektioner globalt är alarmerande.”

Extremt giftiga

Seneff säger att hennes undersökningar av potentiella mekanismer för vaccinskada har fått henne att tro att det är rimligt att dessa injektioner är ”extremt giftiga” och inte borde ha godkänts av tillsynsmyndigheter.

”Det finns inga bevis i de hårda data om dödlighet av alla orsaker för en gynnsam effekt från covid-19-vaccinutrullningen. Inga liv räddades”, säger Denis Rancourt, vice vd för Correlation Research in the Public Interest med doktorsexamen i fysik, till The Epoch Times.

”Tvärtom, bevisen kan förstås i termer av att de utsätts för en giftig substans. Risken för dödsfall per injektion ökar exponentiellt med åldern. Policyn att prioritera äldre för injektion måste stoppas omedelbart.”

Avgörande resultat

Forskarna säger att deras resultat är avgörande och att de observerade associationerna är många och systematiska. De kunde inte hitta ett enda motexempel som visade att covid-19-vacciner förbättrade dödligheten av alla orsaker.

”Om vacciner förhindrade överföring, infektion eller allvarlig sjukdom borde det finnas minskningar i dödligheten efter vaccinutrullning, inte ökningar, som i alla observerade äldre åldersgrupper som utsatts för snabba påfyllnadsutrullningar. Och dödligheten skulle inte öka enbart när vaccin rullas ut, där ingen överdödlighet inträffar innan vaccinet lanseras, som vi har dokumenterat här, i nio länder på tre kontinenter”, avslutade forskarna.

LÄS ÄVEN: Forskare: Våg av ”turbo-cancer” kan bero på covid-vaccin